Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Maďarsko mění pravidla pro přemístění lékárny, práci lékárníků s licencí v jiné lékárně a ukončuje praxi falešných doktorů

Vloženo: 27.12.2019, 07:48 | Čteno: 15721×
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Maďarský parlament uzavřel podzimní zasedání a před vánočními svátky schválil řadu novelizací týkajících se zdravotní péče, včetně provozu lékáren a dodávek léčivých přípravků. Upravena byla mj. pravidla pro přemístění lékárny, možnost farmaceutů s licencí pracovat i pro jinou lékárnu či rozšířeny pravomoci regulátora. Významnou změnou je i ukončení nezákonné praxe tzv. „apostrofových“ lékařů.

Výkon doplňkové služby

Pro lékárny zřízené na základě vnitrostátních výběrových řízení je běžné, že získají licenci na provoz díky tomu, že nabídnou významné doplňkové služby. Po získání licence však tyto závazky nebyly vždy splněny, a proto byla vypracována podrobná pravidla.

Provozovatel lékárny musí poskytovat doplňkové služby po dobu nejméně pěti let, s výjimkou případů vyšší moci (například omezení otevírací doby), nicméně po odstranění překážky musí původní závazek opět plnit.

Pokud dojde k zásahu vyšší moci, musí být neprodleně nahlášen úřadu, nejdéle do 12 hodin. Pokud někdo zneužije tuto možnost a omezí službu, aniž by to bylo způsobeno vnějším faktorem, příslušný úřad odejme povolení k provozu lékárny.

Expedice během otevírací doby

Zákon rovněž nově zpřesňuje poskytování lékárenské péče pacientům během otevírací doby. Podle zákona musí lékárny sloužit pacientům během jejich otevírací doby a tuto podmínku nelze obcházet výdejem přes výdejní okénko, což je významné omezení provozu.

Virtuální operační oblast

Změny se dotkly také předpisů upravujících možnost přemístění provozu lékáren a zavedeny virtuální operační oblasti. Po reformě lékárenství byly vytvořeny tzv. funkční okresy pro definici umístění lékáren. V jednom okrese byla veřejná lékárna a lékárny se v podstatě daly přemístit pouze v rámci okresu.

Ustanovení o přemístění provozu lékáren byla zpřísněna zákonem z roku 2013, takže lékárny mohly být přemístěny pouze do 1000 metrů od svého původního umístění. To vedlo k tomu, že pokud chtěl provozovatel přemístit provoz lékárny, dosáhl toho prostřednictvím několika následných přemístění. Současné zpřísnění má tuto praxi ukončit.

Po přemístění provozu bude kolem původního umístění lékárny po dobu pěti let stanovena virtuální hranice 1 km. Během této doby lze lékárnu přesunout libovolně, ale pouze v rámci této oblasti.

Po pěti letech virtuální provozní oblast přestane existovat a v případě dalšího přemístění bude skutečné umístění lékárny novým výchozím bodem pro limit 1 km.

V souvislosti s tím zákon také vyjasnil měření vzdálenosti a objasnil, že by se měl vzít v úvahu rovněž přístup pacientů do obou lékáren.

Povinnost pokračovat v provozu

Lékárny, které jsou v dané obci jediné, nemohou být okamžitě uzavřeny, ale musejí být v provozu dalších šest měsíců. Problém podle dosavadního zákona byl v tom, že tyto lékárny již neobdržely provozní dotace na těchto šest měsíců. Nyní proto došlo k nápravě.

Lékárníci s osobní licencí

Lékárníci s licencí na provoz v lékárnách s otevírací dobou delší než 48 hodin týdně měli problém, že nemohli pracovat v jiné lékárně, pro kterou nevlastní licenci. Změna zákona jim umožní pracovat i v jiných lékárnách, maximálně do 60 hodin týdně pracovní doby.

Lékárníci si budou muset striktně tuto dobu hlídat, protože v případě jejího překročení jim může výt odebrána osobní licence (osobní licence k vedení lékárny).

Zánik obchodních sdružení

Pokud zanikne obchodní sdružení provozující lékárnu bez právního nástupce, protože počet jeho členů klesne a do dané lhůty se ke společnosti nikdo nepřipojí, je provozní licence lékárny automaticky zrušena.

Nově může lékárník, který zůstane sám, zachránit svou lékárnu vytvořením jediného majitele-lékárníka s osobní licencí na provoz lékárny.

Rozšíření kontrolních pravomocí regulátora

Zákonodárce také rozšiřuje kontrolní pravomoci lékového dozorového úřadu OGYÉI. Doposud mohl pouze hodnotit stanovy společností, ale od nynějška může kontrolovat také další dohody a právní záležitosti upravující provoz lékárny. Tj. úřad může detailně nahlížet do smluvních ujednání s třetími stranami.

Kromě toho byla vyjasněna některá ustanovení o neplatnosti dohod podle zákona o léčivech a byla dána do souladu s ustanovením občanského zákoníku, nejen co se týče definice protiprávní dohody, ale také ohledně „opatření, prohlášení, smlouvy, dohody“ učiněných k jejímu obcházení.

Zacházení se zdravotními a osobními údaji

Očekává se řada změn ve fungování EESZT (centrálního elektronického zdravotního úložiště) od začátku příštího roku, což si vyžádalo řadu změn zákona z roku 1997 o správě a ochraně zdraví.

Jednou z nejdůležitějších změn je, že lékárníci budou mít konečně možnost dozvědět se o lékovou historii pacientů ze systému. To může výrazně zlepšit bezpečnost pacientů.

Již dříve portál APATYKÁŘ® informoval, že v Maďarsku se od 1. ledna 2020 stanovuje výhradně elektronický výdej receptů. Tj. každý výdej musí být v centrálním systému zdigitalizován. Digitalizaci provádějí automaticky lékárníci (tato činnost jim není nijak refundována).

Údaje budou, samozřejmě, k dispozici také pacientům, ale např. údaje o užívané léčbě pohlavně přenosných chorob a psychiatrických poruch budou nadále nedostupné.

Kromě toho byly položeny základy pro úplné nahrazení papírových receptů za elektronické.

Konec pochybných doktorů

Poslední změna se týká klamavé reklamy a reaguje na stále běžnější praxí vydávat a používat tituly, které lze snadno zaměnit s lékařským titulem se zjevným cílem oklamat širokou veřejnost (tzv. „apostrofový doktor“).

Tato praxe vznikla cca před pěti lety, kdy si jeden maďarský podnikatel zaregistroval ochrannou známku konceptu „Hu-Man Medica Parabolikus/Szimbolikus Doktor ’Dr.“ s tím, že absolventy opravňuje k používání „čestného parabolického doktorátu poskytovatelů lidských služeb“.

Nejedná se o nic jiného, než že si lidé mohou za peníze koupit tento nesmyslný titul, nicméně používají zkratku Dr. před jménem. To je, samozřejmě, pro veřejnost velmi matoucí a mnozí si neuvědomují, že s nimi nejedná skutečný lékař.

Novela zákona tuto formu propůjčování a používání těchto pochybných titulů zakazuje a pokutuje. Jedná se o poměrně významný úspěch na poli potlačování praktik tzv. „šmejdů“, protože celých 5 let se nedařilo lékařské komoře s tímto nešvarem vypořádat.

Zákonné změny schválil maďarský parlament před vánočními svátky a byly již zveřejněny i v maďarském Úředním věstníku.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.