Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Belgický soud: Profesní komora se má starat o etiku a profesní záležitosti, ne o obchodní zájmy lékárníků

Vloženo: 15.01.2020, 05:56 | Čteno: 6646×
Foto: BCA

Belgický Marktenhof (Tržní soud zabývající se otázkami trhu) potvrdil loňské rozhodnutí belgického Úřadu pro hospodářskou soutěž (BCA), že Belgická lékárnická komora porušila pravidla hospodářské soutěže. Současně ale nařídil přepočítat výši pokuty, protože byla stanovena nesprávně.

Kartelová dohoda

O případu informoval loni portál APATYKÁŘ®. Belgický antimonopolní orgán udělil komoře pokutu 1 mil. EUR za kartelovou dohodu, jejímž cílem bylo zabránit rozvoji obchodního modelu skupiny Medi-Market.

Portál případ dále sleduje, protože rozhodnutí může mít obecný dopad i pro podobné spory v jakékoli členské zemi EU. Zjišťoval proto detailní informace u Gábora Bathoryho, advokáta z prestižní bruselské kanceláře Van Bael & Bellis, se kterým redakce spolupracuje.

Ten potvrdil, že Tržní soud bruselského Odvolacího soudu rozhodnutí BCA svým rozhodnutím z 8. ledna 2020 rovněž shledal v jednání komory protisoutěžní, kartelové jednání s cílem zmařit rozvoj obchodního modelu Medi-Market.

Veřejný zájem jako záminka

Soud dále potvrdil, že legitimní závazky veřejné služby nemohou sloužit jako záminka pro protisoutěžní jednání.

Zjistil, že profesní organizace se dramaticky odklonila od úkolu obecného zájmu, kterým je ze zákona pověřena (tj. dodržování profesních etických pravidel), aby ochránila tradiční obchodní model konkrétní profese (tj. činnosti samostatného lékárníka) a bránila rozvoji nového obchodního modelu implementovaného společností MediCare-Market.

Na tomto základě zamítl Tržní soud žalobu profesní organizace, jejímž cílem bylo zrušit rozhodnutí BCA v celém rozsahu.

Snížení pokuty

Současně ale rozhodl, že antimonopolní úřad vycházel chybně při stanovení pokuty. Z článku 5 nařízení č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy vyplývá, že vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž mají pravomoc ukládat pokuty, které stanoví jejich vnitrostátní právní předpisy.

Antimonopolní úřad tedy mohl uložit pouze pokuty stanovené belgickým právem. Důležité je, že Tržní soud dodal, že zásada zákonnosti sankcí vyžaduje, aby jakýkoli text stanovující pokutu byl vykládán restriktivně a nikoli analogicky.

Z tohoto důvodu právníci očekávají, že pokuta bude snížena dle odpovídajících belgických předpisů na úroveň 250 tis. EUR.

Původní spor

Připomeňme, že o pokutě a porušení antimonopolních pravidel rozhodl Úřad pro hospodářskou soutěž v červnu 2019. Jeho výbor potvrdil návrh rozhodnutí vyšetřovací služby a ve svém rozhodnutí uvedl, že lékárnická komora porušila od října 2015 do ledna 2017 články Smlouvy o fungování EU přijetím strategie a její realizací za účelem ochrany hospodářských zájmů svých členů, lékárníků.

Podle úřadu je komora zodpovědná za vypracování Etického kodexu a je garantem nekomerčního charakteru profese lékárníka. V tomto ohledu může věc postoupit disciplinárním radám a podat odvolání proti svým rozhodnutím. Rozhodnutí komory tedy budou mít pravděpodobně přímý dopad na profesi lékárníka obecně.

Lékárenství je obecně vysoce regulovaným trhem, na kterém se minimalizuje cenová konkurence mezi tradičními hráči. Vstup nových hráčů na trh, jako je skupina MediCare-Market, měl na tomto trhu posílit hospodářskou soutěž.

Komora se však stavěla proti rozvoji skupiny MediCare-Market tím, že konkrétně v říjnu 2015 předložila věc všem disciplinárním radám a současně požádala o soudní příkaz, který v zásadě napadá záměnu mezi lékárnami skupiny a tzv. parafamacie (prodejna parafarmaceutického zboží), zejména pokud spolu sousedí.

Šetření tohoto případu vyšetřovací službou úřadu začalo 29. dubna 2016 a skončilo 31. října 2018. Výbor BCA nabyl dojmu, že disciplinární řízení a soudní žaloby podané komorou byly ve skutečnosti určeny k tomu, aby zabránily rozvoji skupiny MediCare-Market na lékárenském trhu nebo dokonce k vyloučení z tohoto trhu.

Dotyčné praktiky se netýkají rozhodnutí učinit právní kroky, nýbrž jsou součástí celkové strategie komory, aby se lékárníci zbavili modelu společnosti MediCare-Market nebo zabránili jeho rozvoji a rozvoji jemu podobných modelů.

Tato celková strategie je založena na sérii činností identifikovaných v antimonopolní analýze, včetně podání disciplinárním radám, zahájení řízení o soudním příkazu, veřejném šíření informací formou prohlášení představitelů komory či tiskových zpráv vyvolávajících obavy týkajících se MediCare-Market.

Tato rozhodnutí učinit právní kroky jsou pouze nástroje, které pomáhají prokázat na jedné straně existenci strategie a na druhé straně její realizaci. Jinými slovy, žaloby podané komorou nejsou samy o sobě protisoutěžní, ale jsou součástí řady opatření zaměřených na realizaci protikonkurenční strategie.

Podle BCA tak považuje rozhodnutí komory za kartelovou dohodu – rozhodnutí sdružení společností omezujících hospodářskou soutěž podle cíle. Komora skutečně jednala v ekonomickém zájmu a přijala rozhodnutí zaměřená na vyloučení inovativního distribučního modelu.

Rozhodnutí komory jsou tak „výrazně škodlivá pro blaho spotřebitelů“, a to zejména pro cenovou konkurenci (prodejní cenu léčivých přípravků) a omezení inovací, čímž představují závažná porušení práva hospodářské soutěže. Porušují také judikaturu a rozhodovací praxi týkající se práva hospodářské soutěže zavedeného na evropské a belgické úrovni.

Konečně, tato rozhodnutí nejsou určena k dosažení legitimního veřejného cíle nebo přinejmenším nejsou nezbytná a přiměřená k dosažení takového cíle.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

Chytří hledají tam, kde hledají všichni. A co Vy?

LÉKÁRNICKÁ INZERCE

Práci v lékárně hledáme přes LÉKÁRNICKOU INZERCI, protože ji chceme najít!

  • Je největší a chodí tam nejvíc lidí
  • Zaměstnavatelé si nás najdou sami
  • Je pro zaměstnance zdarma
  • Funguje rychle a spolehlivě

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.