Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Lékárníci jsou profesionálové a nejdou do něčeho, co jde proti jejich přesvědčení

Druhá část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Polský soud: Limit 1 % lékáren v daném vojvodství se vztahuje pouze na nová osvědčení

Vloženo: 06.02.2020, 05:49 | Čteno: 16280×
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

V rozsudcích vyhlášených 4. února polský Nejvyšší správní soud rozhodl, že ustanovení o limitu 1 % lékáren v daném vojvodství se vztahuje pouze na vydání nového povolení k provozování lékárny, nikoli na osvědčení již vydaná a získaná v rámci akvizice. Polské řetězce to vnímají jako poměrně zásadní úspěch. Polská lékárnická komora však takový výklad odmítá.

Podstata sporu

Paragraf 99 odst. 3 polského farmaceutického zákona stanoví, že se nevydá nové povolení pro provozování lékárny subjektům, které již vlastní více než 1 % lékáren v daném vojvodství. Farmaceutický inspektorát několik let vykládá toto ustanovení, na rozdíl od doslovného znění, tak, že z něj vyplývá obecný zákaz vlastnit více než 1 % lékáren.

V důsledku toho úřady nejen odmítly vydat nová povolení těmto subjektům (což je v souladu se zákonem), ale také odmítly změnit již vydaná povolení (např. když legálně přešly v důsledku akvizice na subjekt provozující více než 1 % lékáren), nebo se pokusily již vydané povolení odejmout.

Nejvyšší správní soud se v nejnovějších rozsudcích důrazně ohradil proti těmto praktikám.

Řízení, která byla ukončena dne 4. února se týkala situací, kdy v důsledku převzetí společností provozujících lékárny byla povolení držená těmito společnostmi převedena na nabývající subjekty v souladu se zásadou univerzálního převodu práv v rámci zákona o obchodních společnostech.

Farmaceutické kontrolní orgány, navzdory tomu, že uvedený paragraf výslovně platí pouze pro vydávání nových povolení (citace v zákoně: Povolení … se nevydávají, pokud…), tvrdily, že toto ustanovení zavádí výjimku z obecného převodu práv zavedeného zákonem o obchodních společnostech.

Nejvyšší správní soud v rozsudcích zdůraznil, že tento paragraf obsahuje pravomoc, která podléhá přísnému doslovnému výkladu, zejména pokud se týká omezení nebo zákazů.

Oprávnění odmítnout schválení nelze, podle soudu, odvodit z pravomoci odmítnout schválení v dané situaci (např. překročení prahové hodnoty 1 %). Opačný závěr by byl v rozporu se základním principem vyjádřeným v polské ústavě – princip legality, podle kterého orgány fungují pouze na základě a v mezích zákona.

Použití teleologické interpretace je samozřejmě přípustné, pokud lingvistická interpretace nedává jednoznačný výsledek nebo vede k absurditě, což však nenastalo v tomto případě.

Nejvyšší správní soud, který s tímto stanoviskem souhlasí, rovněž dodal, že odlišný názor je v rozporu nejen s obecnými zásadami právního výkladu, které dávají přednost jazykovému výkladu, ale také se současnou judikaturou Nejvyššího správního soudu.

Zejména je v rozporu s rozsudkem ze dne 27. února 2018, ve kterém soud jasně uvedl, že §99 odst. 3 se týká pouze vydání povolení a neposkytuje žádné důvody pro přezkoumání předpokladů v něm stanovených v případě schválení povolení podle zákona o obchodních společnostech.

Nejvyšší správní soud své rozhodnutí odůvodnil i historickým výkladem. Zdůraznil, že řešení univerzálního převodu práv povolení k provozování lékárny bylo výslovně vyloučeno ustanovením §99 odst. 2a zavedeným tzv. zákonem lékárny pro lékárníky.

V souladu s obecně přijatým předpokladem, že racionální zákonodárce nestanoví zbytečné právní normy, by se mělo mít za to, že vyloučení univerzálního převodu zavedené touto novelizací se nepoužilo před vstupem ustanovení v platnost. Jinak by toto ustanovení bylo zbytečné.

Kromě toho o tom, že obecný zákaz vlastnit více než 1 % lékáren se v polském právu nevyskytuje, svědčí také pokusy o změnu farmaceutického zákona spočívající v zavedení ustanovení výslovně stanovujících takový zákaz v minulosti (návrhy změn z let 2007 a 2008), které nebyly schváleny.

Komora vidí stále v 1 % problém

Rozhodnutí soudu se logicky líbí organizacím zastupující nelékárnické provozovatele. Podle největší organizace zastupující řetězcové provozovatele lékáren v Polsku PharmaNET je pět rozhodnutí vydaných 4. února Nejvyšším správním soudem přelomových ve výkladu ustanovení o 1 %.

Těmito rozhodnutími by tak mohly skončit spory o to, zda je lze použít za jiných okolností, než je vydání nových povolení.

Kromě toho se tyto rozsudky netýkají pouze záležitostí souvisejících s univerzálním převodem práv, ve kterých farmaceutická inspekce odmítla změnit povolení.

Soud rovněž dospěl k závěru, že činnost inspekce spočívající ve snaze odejmout povolení, pokud subjekt nebo kapitálová skupina provozuje více než 1 % lékáren, nemá opodstatnění. Podle soudu jediným typem řízení, na které se uplatní §99 odst. 3 farmaceutického zákona je postup vydání nového povolení k provozování lékárny.

Polská lékárnická komora nicméně k rozhodnutí uvádí, že soud nijak nerozhodl o tom, zda lékárny, které akvizicí získají více než 1 % lékáren v daném vojvodství, splňují zákonné podmínky.

Podle jejího právního výkladu soud rovněž nerozhodl o tom, že by byly farmaceutické inspektoráty povinny vydat rozhodnutí o změně povolení provozování lékárny na nabývající společnost.

Komora konečně připomenula i rozsudek z 19. ledna 2018, kdy sice Správní soud vojvodství Varšava rozhodl shodně s aktuálním rozsudkem Nejvyššího správního soudu, ale uvedl, že provoz lékárny, která nesplňuje 1% limit může farmaceutickému inspektorátu poskytnout základ pro zahájení správního řízení.

To však organizace PharmaNET odmítá. Podle ní jde jen o hru se slovíčky, ale rozsudek soudu je zřejmý. Inspektorát nemůže bránit obecnému převodu vlastnictví, tj. i licence na nového provozovatele.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» Cesta k „polské revoluci“ volná – senátoři přijali regulaci lékárenství
» Novela farmaceutického práva zveřejněna v polské Sbírce zákonů
» Novela polského farmaceutického práva jde do druhého čtení bez vlastnictví lékáren lékárníky
» Polská regulace v praxi – Lékárníci nemohou zapůjčit pacientům inhalátory, byla by to reklama
» Polská regulace v praxi II – Limitace vlastnictví lékáren může učinit lékárnu neprodejnou
» Polská regulace v praxi III – Demografická a geografická pravidla platit nemusejí
» Polská regulace v praxi IV – Koupená licence platí, nemusí splňovat 1% pravidlo
» Polská regulace v praxi V – Regulátor pokutoval lékárnu za informace o generické substituci
» Polská regulace v praxi VI – Franšízy, aneb legální řetězce
» Polská regulace v praxi VII – Po dvou letech přišlo 83 měst o lékárnu, dostupnost péče na venkově se snížila
» Polská revoluce dokončena – Senát schválil „lékárny lékárníkům“
» Polská revoluce: Lékárny lékárníkům, maximálně čtyři na provozovatele a demografická kritéria
» Polské MZ bude zvažovat povinný 51% podíl lékárníků v lékárně
» Polské MZ chce změny v provozování pouze u nových lékáren
» Polské MZ vyhlásilo boj dumpingovým cenám sítí a zvažuje stanovení sortimentu lékáren
» Polské senátní výbory doporučily schválit novelu farmaceutického práva beze změn
» Polsko má nakročeno k revoluční změně – poslanci schválili lékárny pouze pro lékárníky
» Polsko nevylučuje moratorium na vznik nových lékáren, sítě rostou alarmujícím tempem
» Polský president podepsal novelu farmaceutického práva
» Polský regulátor: Podmínka 4 lékáren na provozovatele neplatí, pokud existoval před novelou zákona
» Polský Sejm schválil revoluční novelu upravující vlastnictví lékáren
» Polský soud: Regulátor postupoval v rozporu se zákonem, když po akvizici odmítl změnit povolení k provozu lékárny
» Polští lékárníci lobbovali u presidenta
» Polští lékárníci provozovatelé doporučují radikálně snížit počet lékáren
» Polští majitelé lékáren budou chtít 10 mld. PLN po Státní pokladně v případě omezení trhu
» Polští poslanci chtějí odvolat ministra zdravotnictví, mj. i kvůli změnám v lékárenství
» Polští poslanci podpořili změny v provozování lékáren
» Provozovatelé polských rodinných lékáren nechtějí regulaci lékáren, mladí v malých pracovat nechtějí
» Revoluční novela měnící polské lékárenství oficiálně předložena v Sejmu
» V Polsku vrcholí boj o „lékárny lékárníkům“

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.