Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.: Nechceme chápat internet jako konkurenční nástroj printovému médiu

První část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

EK definovala hlavní kroky směrem k účinné strategii očkování a zavádění vakcín

Vloženo: 17.10.2020, 07:07 | Čteno: 7142×
Foto: EC

V době, kdy se Evropa učí žít s pandemií, je vyvinutí a rychlé globální nasazení bezpečných a účinných očkovacích látek proti COVID-19 i nadále zásadním faktorem pro definitivní vyřešení této zdravotní krize. Komise proto pracuje na zajištění přístupu k bezpečným vakcínám v celé Evropě a podporuje koordinovaný přístup v rámci strategií pro zavádění očkovacích látek.

Očkování primární

Před zahájením jednání vedoucích představitelů EU tento týden Komise představila hlavní prvky, které by měly členské státy zohlednit ve svých strategiích očkování proti COVID-19, aby se Evropská unie a její občané mohli připravit na okamžik, kdy bude k dispozici bezpečná a účinná vakcína. Stejně tak je třeba zvážit, které skupiny obyvatel by měly být očkovány přednostně.

V souladu se strategií EU pro očkovací látky ze dne 17. června pracuje Evropská komise a členské státy na zajištění výroby dostatečného množství očkovacích látek proti COVID-19 v EU prostřednictvím záruk předběžného nákupu dohodnutých s evropskými výrobci vakcín.

Každá vakcína musí být povolena EMA v souladu s obvyklými normami bezpečnosti a účinnosti. Členské státy by nyní měly začít připravovat společnou strategii pro zavádění očkovacích látek.

Přístup k očkování

Mimo jiné by měly zajistit kapacity služeb v oblasti očkování pro podávání očkovacích látek proti COVID-19, včetně kvalifikovaných pracovníků a zdravotnického a ochranného vybavení, snadný přístup k vakcínám a jejich cenovou dostupnost pro cílové skupiny obyvatel, nasazení vakcín s různými vlastnostmi a požadavky na skladování a přepravu, zejména pokud jde o chladírenské řetězce, chlazenou přepravu a skladovací kapacity a jasné informování o přínosech, rizicích a významu očkovacích látek proti COVID-19 s cílem vybudovat důvěru veřejnosti.

Přístup k očkovacím látkám proti COVID-19 na základě počtu obyvatel budou mít všechny členské státy současně. Celkový počet dávek očkovací látky bude v počáteční fázi zavádění a předtím, než bude možné rozšířit výrobu, omezený.

Ve sdělení jsou proto uvedeny příklady prioritních skupin, jejichž očkování by měly členské státy zvážit, jakmile budou vakcíny proti COVID-19 k dispozici. Patří mezi ně například pracovníci ve zdravotnictví a v zařízeních dlouhodobé péče, osoby starší 60 let, osoby zvláště ohrožené v důsledku svého zdravotního stavu, nepostradatelní pracovníci, osoby, které nemohou omezit své fyzické kontakty a znevýhodněné sociálně-ekonomické skupiny.

Do doby, než budou schváleny vakcíny proti COVID-19, musí EU současně se zajišťováním kontinuity dalších základních zdravotnických služeb a programů v oblasti veřejného zdraví i nadále usilovat o omezování přenosu viru. Toho lze dosáhnout prostřednictvím ochrany zranitelných skupin a zajištěním toho, že občané budou dodržovat opatření v oblasti veřejného zdraví.

Do té doby, a s největší pravděpodobností i během počátečních fází zavádění očkování, budou jako hlavní nástroje veřejného zdraví pro tlumení a zvládání onemocnění COVID-19 sloužit nefarmaceutická opatření, jako je omezení fyzických kontaktů, uzavření veřejných prostor a uzpůsobení pracovišť.

Související aktivity

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejnilo dne 24. září aktualizované posouzení rizik týkající se pandemie COVID-19 spolu se souborem pokynů pro nefarmaceutická opatření (jako je hygiena rukou, omezení fyzických kontaktů, čištění a větrání).

Dne 15. července přijala Komise sdělení o krátkodobé zdravotní připravenosti EU, v němž vyzvala členské státy k přijetí opatření v oblasti prevence, připravenosti a reakce pro případ budoucího rozšíření onemocnění COVID-19.

Za tímto účelem byla ve sdělení uvedena řada doporučení týkajících se např. testování, vysledování kontaktů a kapacit zdravotnických systémů. Účinné provádění těchto opatření vyžaduje koordinaci a efektivní výměnu informací mezi členskými státy.

Jedním z hlavních kroků nezbytných k tomu, aby Evropa překonala koronavirovou pandemii, je urychlení vývoje, výroby a zavádění očkovacích látek proti COVID-19. Jak má EU postupovat stanovuje strategie EU pro očkovací látky zveřejněná v červnu.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.