Odešel zakladatel Českého farmaceutického muzea doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APATYKÁŘ® VZDÁVÁ HOLD

Odešel zakladatel Českého farmaceutického muzea doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Vloženo: 31.01.2016, 11:03 | Čteno: 18933×
Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
FOTO: APATYKÁŘ®

Česká farmaceutická historiografie dosáhla mnoha úspěchů nejen na poli československém, ale rovněž na mezinárodní úrovni. Kromě četných odborných prací k nim patří i vybudování největší evropské farmaceutické expozice v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu. I díky ní se podařilo zvýšit historické povědomí o farmaceutické profesi, nejen ze strany odborné veřejnosti, ale především laické. Největší zásluha na všech těchto úspěších je jednoznačně připisována docentu RNDr. PhMr. Václavu Ruskovi, CSc. (*25. února 1928 – ✝30. ledna 2016).

Doc. Rusek se narodil 25. února 1928 v Opavě-Komárově. Po maturitě na opavském gymnáziu (1947) absolvoval v tamní lékárně U sv. Kateřiny povinnou dvouletou praxi a na brněnské Masarykově univerzitě následně získal titul magistra farmacie (1951, PhMr.).

Poté nastoupil jako asistent na katedru galenické farmacie, kterou vedl doc. RNDr. PhMr. Miloš Melichar (1909-1998). Zaměřil se původně na problematiku vířivé extrakce. Nicméně když v roce 1953 (získal titul prom.farm, RNDr.) odešel z fakulty docent RNDr. PhMr. Jaroslav Hladík (1903-1975), převzal po něm v roce 1954 Ústav dějin lékárnictví.

Přednášel dějiny farmacie a od roku 1959 také úvod do studia farmacie. O rok později byla brněnská Farmaceutická fakulta sloučena s bratislavskou a tehdy přešel do Bratislavy na Univerzitu Komenského, kde v roce 1964 získal vědeckou hodnost kandidáta farmaceutických věd (1968 získal doktorát přírodovědy).

V roce 1971 přešel na nově zřízenou Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové., kde vybudoval při Katedře organizace a řízení farmacie Ústav dějin. Kromě výuky a vedení diplomových, rigorózních a doktorských prací se jako zakladatel a první vedoucí věnoval vybudování Českého farmaceutického muzea v objektu bývalého hospitálu v Kuksu (první sbírky sem byly umístěny v roce 1972, první část expozice otevřena v roce 1996). Na počátku 90. let minulého století inicioval na podporu muzea založení Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea.

Doc. Rusek byl velmi činný na poli historiografie lékárenství. Pracoval ve vedení Sekce pro dějiny farmacie při Komisi pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV (a později v samostatné Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky) podílel se na organizaci sympozií z dějin farmacie.

Byl jedním z organizátorů sborů historiografů lékárenské služby (hnutí zpracovávající historii lékárnictví v českých zemích), které působily v sedmdesátých a osmdesátých letech v některých krajích a okresech a pomáhal s jejich metodickým vedením.

Od roku 1969 vedl až do roku 2000 s krátkou přestávkou v době normalizace sekci dějin farmacie, která vznikla v roce 1969 v rámci České farmaceutické společnosti. V roce 1987 byl jmenován docentem pro obor organizace a řízení farmacie. V letech 1993-94 vedl na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové Katedru sociální a klinické farmacie.

Doc. Rusek je autorem nebo spoluautorem 64 původních prací, 135 souborných referátů a článků. Kromě toho je spoluautorem 44 monografií, učebnic a skript z historie, z farmaceutického provozu a technologie.

Na vědeckých shromážděních přednesl 136 přednášek (z toho 27 v zahraničí) a na odborných shromážděních vystoupil aktivně více než stodvacetkrát. Zasloužil se rovněž o česká exlibris, když se podílel na vydání cca patnácti katalogů a na pořádání řady výstav v prostorách hradecké fakulty (tzv. Galerie na mostě).

Od roku 2002 doc. Rusek intenzivně spolupracoval s farmaportálem APATYKÁŘ® a podílel se na vzniku série nádherných podcastů o historii českého lékárenství. Jedinečné je pak exkluzivní vyprávění o jeho spolupráci s další významnou osobností české farmacie prof. RNDr. PhMr. Vladimírem Smečkou, CSc..

Řadu zásluh a uznání získal doc. Rusek i v zahraničí. V roce 1956 se stal členem Mezinárodní společnosti pro dějiny farmacie, v letech 1967-81 byl členem jejího širšího předsednictva. V témže roce se stal mimořádným a v roce 1971 řádným členem Académie Internationale d´Histoire de la Pharmacie.

V roce 1971 byl jmenován dopisujícím členem Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Bylo mu uděleno několik zahraničních i tuzemských medailí (Univerzity Komenského, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Fritze Ferchla a Johanna Valentina udělené Německou společností pro dějiny farmacie, C. W. Scheeleho udělenou Pharmaziegeschichtliche Gesellschaft, České lékařské společnosti, PhMr. Vladimíra J. Žuffu či Weberova cena Slovenské lekárske spoločnosti), naposledy v roce 2007 z Katedry historie farmacie Madridské univerzity (Médaille Carmen Francés).

Byl rovněž čestným členem Československé farmaceutické společnosti (1981), České společnosti pro dějiny věd a techniky, Sekce dějin medicíny odbočky v Plzni (1993), České lékárnické komory (1997), Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (2005) a Grémia majitelů lékáren (2006).

Jako uznávaný odborník se také zapojil do práce a bádání v mezinárodním měřítku. Několikrát reprezentoval českou farmacii na mezinárodních kongresech o dějinách farmacie, díky jeho přičinění se konaly dva kongresy i v Praze (1971 a 1991).

Pan docent Rusek měl nejen obrovské odborné znalosti, ale také dar neskutečně poutavě, jasně a srozumitelně o historii profese vyprávět a zaujmout tak nejen farmaceutické odborníky, ale i laickou veřejnost. Navždy proto zůstane v srdcích pravých lékárníků zapsán jako skutečná osobnost československé farmacie s mezinárodním přesahem. Prohlídky muzea jím vedené patřily vždy k hojně navštěvovaným, připomeňme si jej např. v podcastu z 1. Noci muzeí z roku 2008.

Je pro mě ctí, že jsem měl to štěstí se s ním ve svém životě potkat, dlouhodobě spolupracovat a mnohému se od něj naučit.

PharmDr. Martin Dočkal
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.