10. Evropský antibiotický den ve znamení boje proti rezistenci – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EVROPSKÝ DEN SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK

10. Evropský antibiotický den ve znamení boje proti rezistenci

Vloženo: 18.11.2017, 06:05 | Čteno: 18263×
FOTO: ECDC

Dne 18. listopadu 2017 probíhá desátý Evropský antibiotický den. Cílem této aktivity je poskytnout podporu pro národní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním.

Antimikrobiální rezistence

Při této příležitosti upozornila opakovaně Evropská komise na problém antimikrobiální rezistence, jednu z největších globálních hrozeb pro zdraví. V souvislosti s tímto problémem umírá v EU 25 tis. lidí ročně a vynakládá se 1,5 mld. EUR na zdravotní péči a ztrátu produktivity.

Zlepšovat informovanost však nestačí. Jak uvedl eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Dr. Vytenis Andriukaitis, je potřeba dosáhnout toho, aby se odstranily rozdíly a aby se všechny členské státy dostaly na úroveň toho nejlepšího z nich.

Jelikož se zvyšuje rezistence dokonce i vůči kriticky důležitým antibiotikům, tzv. „poslední instance“, jako je kolistin, vize budoucnosti „po antibioticích“ je hrozivá. Nebylo by např. možné provádět jakékoli větší chirurgické zákroky a transplantace orgánů nebo úspěšně implantovat náhrady jako nové kyčelní klouby nebo srdeční chlopně.

Údaje Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ukazují, že antibiotická rezistence u většiny bakterií v Evropě stále stoupá, a že rezistence vůči více antibiotikům je u některých patogenů běžná.

Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou, ale běžnou součástí nemocničního prostředí. Studie ukazují, že nejméně třetina pacientů v nemocnicích je léčena antibiotiky, zároveň je ale až 50 % indikací antibiotik nesprávných.

I v České republice stoupá počet případů infekcí, které jsou způsobeny bakteriemi zcela nebo téměř zcela rezistentními k antibiotikům. Příkladem takových bakterií jsou enterobakterie produkující karbapenemázu. Zatímco v roce 2014 bylo zaznamenáno pouze 19 případů, v loňském roce to bylo již 50 a do října letošního roku jejich počet stoupl na téměř 100 případů.

Do roku 2050 by antimikrobiální rezistence mohla zabíjet jednoho člověka každé tři sekundy a stát se častější příčinou úmrtí než rakovina.

Akční plány pro boj s rezistencí

Aby zabránila tomuto černému scénaři, představila 29. června 2017 Evropská komise nový akční plán pro boj proti antimikrobiální rezistenci „Jedno zdraví“, který vychází z výsledků téměř dvou desetiletí činnosti EU v oblasti zdraví lidí i zvířat a zohledňuje i poznatky získané z předchozích činností EU.

Zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti používání antimikrobiálních látek u lidí i zvířat současně a zabývat se vlivem antimikrobiální rezistence na životní prostředí. V plánu se uvádí, že EU by měla hrát vedoucí úlohu v boji proti antimikrobiální rezistenci a poskytnout opatřením členských států přidanou hodnotu.

Cílem nového akčního plánu je zachovat schopnost účinně léčit infekce u lidí i zvířat. Hlavní cíle jsou – učinit z EU region opírající se o osvědčené postupy, podporovat výzkum a inovace a utvářet globální agendu.

U některých z těchto opatření již byl zaznamenán pokrok. Například v červnu tohoto roku přijala Evropská komise pokyny EU ohledně uvážlivého používání antimikrobiálních látek, pokud jde o lidské zdraví.

V září byla zahájena společná evropská akce týkající se antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí (EUJAMRAI) zahrnující 28 zemí a v říjnu měsíc přijaly ECDC, EFSA a EMA vědecké stanovisko uvádějící ukazatele zaměřené na oblast zdraví lidí i zvířat, aby EU a členské státy mohly měřit dosažený pokrok.

Výzkum antibiotik

Evropská komise rovněž investuje nemalé prostředky do výzkumu v rámci programu Horizont 2020, pomocí nějž byly doposud financovány projekty s celkovým rozpočtem ve výši 350 mil. EUR.

Dalších 200 mil. EUR bylo přiděleno v příštích třech letech na projekty týkající se antimikrobiální rezistence. Kromě toho bude EU vycházet ze svých úspěšných rozsáhlých mezinárodních iniciativ, jako je Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních a Iniciativa pro společné plánování v oblasti antimikrobiální rezistence, a dále rozvíjet silnější a vzájemně propojené globální prostředí pro výzkum tohoto fenoménu.

Očekává se, že v průběhu tohoto roku vyzve iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) k výzkumu za účelem zhodnocení významu diagnostických metod a překážek bránících jejich zavádění. Tím se propojí odborné znalosti akademických pracovníků, malých a středních podniků a farmaceutického odvětví.

Počítá se i s rozšířením programu IMI „New Drugs for Bad Bugs“, který již v oblasti antimikrobiální rezistence masivně investoval.

Hybnou silou inovací v této oblasti jsou evropské malé a střední podniky. Dvěma podnikům bude poskytnuta podpora pro vývoj nových antimikrobiálních látek a alternativ z nového finančního nástroje InnovFin ID (InnovFin – infekční onemocnění).

Konečně, byla rovněž vytvořena síť pro přístup „Jedno zdraví“, jejímž smyslem je poskytnout odborníkům z členských států v oblasti zdraví lidí i zvířat fórum pro výměnu osvědčených postupů.

Podle nejhorších odhadů, pokud stávající míra rezistence vzroste o 40 %, mohla by do roku 2050 v Evropě způsobovat až 390 tis. úmrtí ročně. Proto je nesmírně důležitá vzájemná spolupráce na evropské i mezinárodní úrovni, aby bylo možné antimikrobiální rezistenci kontrolovat a zvrátit její rozvoj.

Evropský antibiotický den

Evropský antibiotický den je evropská iniciativa v oblasti zdraví, kterou koordinuje ECDC. Jejím cílem je poskytnout platformu a podporu pro vnitrostátní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik.

Při příležitosti Evropského antibiotického dne v Evropě každoročně probíhají v týdnu kolem 18. listopadu vnitrostátní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik. Uvážlivé používání znamená, že se antibiotika používají pouze tehdy, pokud je to nutné, a to ve správné dávce, ve správném intervalu mezi jednotlivými dávkami a po předepsanou dobu léčby.

K této aktivitě se připojila již poosmé i zhruba tisícovka českých lékáren v rámci osvětové kampaně Antibiotický týden v prostředí lékáren. Cílem této osvětové kampaně je zvyšování povědomí pacientů o správném užívání antibiotik.

Od roku 2015 se s aktivitou Světový antibiotický týden připojila i Světová zdravotnická organizace, letos probíhajícího ve dnech 13.-19. listopadu 2017.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.