Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.: Nechceme chápat internet jako konkurenční nástroj printovému médiu

První část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

MZ po letech zorganizovalo odbornou konferenci o lékárenství s mezinárodní účastí

Vloženo: 19.03.2019, 23:06 | Poslední aktualizace: 20.03.2019, 16:40 | Čteno: 13725×
Foto: MZ ČR

Po bezmála dvaceti letech uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví odbornou konferenci s mezinárodním přesahem o trendech v evropském lékárenství. Hlavními tématy byla dostupnost léčiv, odměňování lékáren a zásilkový výdej receptových léčiv. Velmi zajímavá byla rovněž závěrečná panelová diskuze, v rámci níž dostali účastníci rozsáhlý prostor pro své dotazy, kterých bylo opravdu hodně.

Lékárenství stále ve středu zájmu

Ministerstvo zdravotnictví ukázalo, že lékárenství je obor, kterému se hodlá i nadále věnovat. Po bezmála dvaceti letech proto uspořádalo odbornou konferenci, která se věnovala čistě lékárenským otázkám. I proto byla dnešní konference zamýšlena jako pilotní, přičemž v dalších ročnících se zaměří již detailněji na vybraná témata, která vzejdou i ze zpětné vazby od účastníků.

Na úvod konferenci pozdravil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a státní tajemník slovenského Ministerstva zdravotnictví MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA. Konferenci poctily svou návštěvou mj. i Dr. Anna-Maria Mattenklotz, zpravodajka německého Ministerstva zdravotnictví, či předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Dostupnost léčiv

Ve třech tématických blocích vyslechlo více než 160 účastníků z řad lékárenské veřejnosti, ale také advokátních kanceláří specializovaných na zdravotnictví, farmaprůmyslu, akademické obce, státní správy, zdravotních pojišťoven, poslanců, odborných novinářů ad. prezentace českých i zahraničních hostů k jednotlivým tématům.

První blok byl věnován obecným předpokladům dostupnosti léčiv z pohledu regulátora (Mgr. Irena Storová, MHA), výrobce (Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) a distributora (RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA, Asociace velkodistributorů léčiv). Velmi zajímavá byla slovenská zkušenost přednesená MUDr. Petrem, Musilem, MSc. (generální ředitel Sekce farmacie a lékové politiky MZ SR).

Jak uvedl, emergentní systém dodávky léčiv se na Slovensku osvědčil, nicméně vyhodnocují nárůst počtu hlášení v systému (objednávek) a jejich opodstatněnost či proč firma použila právě tento systém a ne běžnou distribuci. Jak uvedl, data se dají velmi dobře rozklíčovat a tak následně zjistit nevhodný trend. Dr. Musil byl následně hostem i velmi široké panelové diskuze a jeho komentáře a vysvětlení slovenského modelu byly velmi poučné.

Odměňování lékáren

Druhý blok se věnoval odměňování lékáren. Náměstek ministra Mgr. Filip Vrubel ve své prezentaci předestřel podmínky, za jakých je možné o změně odměňování uvažovat. Systém české cenotvorby a úhradotvorby je za mnoho let tak komplexní, že jakýkoli zásah do něj vyvolá jinou reakci, která v konečném důsledku nemusí přinést kýžený efekt ani pro lékárny ani pro pacienty. Ministerstvo se nicméně diskuzi nebrání, požaduje však důkladnou přípravu a shodu v celém segmentu.

Na řadu odborných projektů českých lékárníků ve své poutavé prezentaci poukázal PharmDr. Lubomír Chudoba (president ČLnK) s tím, že se inspirují v zahraničí a mají zájem podílet se na nadstandardních službách poskytovaných v lékárnách. Jak uvedl, narážejí však při svých jednáních na neochotu pojišťoven projekty a následně i definované služby hradit.

Blok uzavřel Ing. Daniel Horák (předseda Evropské federace lékárenských sítí) s evropským přehledem systémů odměňování. Jak mj. uvedl ve své prezentaci, svět se dramaticky změnil a lékárníci by se měli přizpůsobit pacientům. Upozornil na narůstající trend tzv. sdílené ekonomiky, přičemž poukázal na jednoznačný fakt – pokud lékárníci nebudou na změny připraveni, může se jim přihodit to, co nedávno taxislužbám se službami typu Uber ad.

Do bloku přispěl svým sdělením o aktuálním vývoji ohledně zákonem nařízené, ale nehrazené lékárenské pohotovosti také president SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ, který pro portál APATYKÁŘ® uvedl, že jej odborná témata oslovila a považuje konferenci za velmi přínosnou.

Rx online

Konečně třetí blok byl navržen záměrně s určitou mírou provokativnosti s cílem otevřít téma zásilkového výdeje receptových léčiv a diskuzi k němu. Ohlas sklidil president Evropské asociace zásilkových lékáren Max Müller, který pohovořil o zkušenostech s touto formou výdeje léčiv v Evropě a i konkrétně v domovské e-lékárně DocMorris. Trpělivě odpovídal na četné dotazy, přičemž poukázal na jednoduchý fakt – pokud by tu nebyl zájem pacientů a vše by fungovalo dobře tak jak je, pak by tu nebyly ani zásilkové lékárny.

Jelikož blok byl věnován zkušenostem se zásilkovým výdejem léčivých přípravků, účastnili se jej rovněž zástupci dvou českých e-lékáren – PharmDr. Vladimír Finsterle (Lékárna.cz) a Ing. Petr Kasa (Pilulka). Oba přinesli na tuto problematiku jiný pohled, který může být i pro lékárníky inspirativní.

Poučné pak bylo slyšet zkušenost osob se zdravotním postižením, které zastupoval předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása. Ukazuje se totiž, jak to, co lékárníkům připadne samozřejmé a přínosné pro tyto pacienty, pro ně samotné naopak přínosné být nemusí.

Zatímco pohled lékárníků na cenu služby se odvíjí pouze od ceny/doplatku přípravku, Mgr. Krása uvedl, že pro něj současný systém představuje i částku, kterou musí zaplatit za asistenta, který mu do lékárny zajde. Pacientům tak zdaleka nejde primárně o výši doplatku, ale o to, že kromě dopravy domů je služba právě o tuto platbu za asistenta nižší, což zdaleka není zanedbatelná částka.

Mgr. Krása stojí za pozměňovacím návrhem, který byl aktuálně načten v Poslanecké sněmovně k zákonu o léčivech. Jak uvedl, tato myšlenka má ohromnou podporu od zdravotně postižených občanů. I kdyby změna neprošla nyní, bude ji prosazovat znovu. Namísto útoků proti myšlence samotné by přivítal od lékárníků participaci a společný postup.

Živá diskuze

Celá konference měla rychlý spád, včetně velmi zajímavé a většinově věcné závěrečné panelové diskuze, které byl vyhrazen velkorysý čas, aby se každý, kdo měl zájem, mohl zeptat. Té se zúčastnili Mgr. Filip Vrubel, PharmDr. Lubomír Chudoba, Mgr. Václav Krása, MUDr. Peter, Musil, MSc., Ing. Daniel Horák a Ing. Petr Kasa.

Velká část diskuze byla věnována slovenským zkušenostem, kdy se ukázalo, že ne všem bylo dosud zcela jasné, jak emergentní model vlastně funguje. Že nejde o náhradu distribuce, ale doplněk pro skutečně výjimečné situace. Patří velký dík za trpělivost Dr. Musilovi, s jakou problematiku detailně vysvětloval.

Dalším živým tématem pak byla změna odměňování lékáren a možné poskytované nadstandardní služby ze strany lékáren.

Konečně posledním diskutovaným tématem byl zásilkový výdej léčiv. Zde patří obdiv Mgr. Krásovi za to, jakým způsobem čelil některým až zbytečně atakujícím otázkám a trpělivě vysvětloval pohled zdravotně postižených. Lékárníci naopak předložili protiargument v podobě donáškové služby lékáren hrazené zdravotní pojišťovnou, jak to např. funguje v Nizozemsku.

Odborná konference měla na základě prvotních ohlasů velmi pozitivní odezvu a pro mnohé účastníky byla zajímavou inspirací. Je velmi dobře, že se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo i tímto způsobem dokázat, že mu na lékárenství záleží a má zájem neustále o diskuzi s lékárenským terénem.

Konferenci moderoval PharmDr. Martin Dočkal, provozovatel portálu APATYKÁŘ®, který byl současně i mediálním partnerem.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.