Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku není hlavní změnou re-regulace trhu, ale to, že pacienti stále více nakupují online, na to lékárníci reagují

Exkluzivní rozhovor s Johanem Wallérem, výkonným ředitelem Švédské asociace lékáren. Exclusive interview with Johan Wallér, CEO of the Swedish Pharmacy Association.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 2 – Vysoce inovativní léčivé přípravky a orphan drugs – jak je dostat k pacientům (3)

Vloženo: 03.07.2019, 05:52 | Čteno: 14051×
Hosté APAvision 2 – Ing. David Šmehlík, MHA, Mgr. Filip Vrubel, Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s bezmála dvacetiletou tradicí uspořádal druhé setkání v rámci svého nového projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již druhá diskuze proběhla na téma Orphan drugs a vysoce inovativní léčivé přípravky – jak je dostat k pacientům 17. června 2019 opět v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® Dr. Martina Dočkala přijali Mgr. Filip Vrubel (náměstek ministra zdravotnictví), Ing. David Šmehlík, MHA (náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny) a Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).

Třetí cesta

Zcela nová je pak třetí cesta, speciálně určená pro přípravky pro vzácná onemocnění (musí mít tento status od EMA), která je rovněž nároková. Tj. pacient, který splní indikační omezení bude mít nárok na úhradu a nebude o ni muset žádat. Jedná se o přípravky, které ke dni podání nesplňují požadavek nákladové efektivity a to ani po ukončení dočasné úhrady.

Podstatou tedy bude zhodnocení více parametrů, především přínos pro pacienta, veřejný zájem na možnosti léčby daného závažného onemocnění, i dopad socio-ekonomických parametrů a dopad do rozpočtu. Protože jde o zčásti subjektivní hodnocení, zvolilo ministerstvo cestu expertní skupiny, složené z pacientů i odborné veřejnosti, státu a zdravotních pojišťoven. O toto přehodnocení budou žádat jak držitelé, tak zdravotní pojišťovny.

SÚKL následně připraví hodnotící zprávu, vyžádá si data o klinické praxi od odborných společností, data od zdravotních pojišťoven (dopady do rozpočtu, počty léčených pacientů), ale i data od Českého statistického úřadu, České správy sociálního zabezpeční ad. (např. o invaliditě) a navrhne podmínky úhrady a její výši.

Následnou zprávu SÚKL projedná ministrem zdravotnictví zřízená komise pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění s paritním zastoupením výše uvedených subjektů a vydá závazné stanovisko. Podle něj následně SÚKL rozhodne, který je stanoviskem vázán.

§16 zůstává

Stávající §16 v zákoně zůstane, nicméně už opravdu pouze pro zcela výjimečné situace, které se nedají řešit třemi předchozími způsoby.

Mgr. Dvořáček potvrdil, že práce na těchto změnách začaly v únoru 2018, kdy si všechny zúčastněné strany řekly své představy a následně po roce je vyjednaly do tohoto kompromisu. Upozornil, že §16 musí zůstat zachován mj. kvůli off-label použití. Stejně tak musí být zachována důvěrnost cenových ujednání.

Na straně druhé vnímá určitý závazek ze strany farmaprůmyslu více sdílet data s pojišťovnami i regulátorem tak jak přicházejí z klinických studií a dalších analýz tak, aby měly všechny strany procesu aktuální a validní data, na základě nichž rozhodují. I tím by se totiž rozhodovací proces významně urychlil.

Modelová spolupráce

Všichni tři diskutující se shodli, že celý proces vyjednání těchto legislativních změn byl modelovým příkladem, jak by jednání měla probíhat. Všechny zúčastněné strany, včetně pacientů, se dokázaly společně shodnout na systému, který bude platit, slevit z některých svých požadavků tak, aby bylo možné dospět k akceptovatelnému kompromisu.

Mgr. Dvořáček nastínil i realistický odhad využitelnosti nové legislativy. První pacienti tak budou moci ze systému profitovat nejdříve na konci roku 2020. Odhaduje současně, že se farmafirmy nebudou houfně do nového systému přesouvat, budou si jej postupně vyhodnocovat, takže neočekává, že by došlo k zahlcení systému či nějakému většímu dopadu do rozpočtu.

Současně všichni tři odmítli přesun těchto vysoce inovativních přípravků (centrových léčiv) z nemocnic do běžné sítě veřejných lékáren. Důvody jsou odborné (vytvoření specializovaného centra v konkrétní nemocnici a provázanost s nemocniční lékárnou) a ekonomické (centralizace).

Jak připomněl Mgr. Vrubel, u přípravků na žádanky se neuplatňuje obchodní přirážka a současně se v drtivé většině nejedná o přípravky vyžadující speciální přípravu, která je zabezpečena v nemocničních lékárnách. Nedokáže si proto především z odborného hlediska představit takto specializované péče přes veřejné lékárny.

Nicméně prezentoval i zajímavý postřeh ohledně započitatelného doplatku. Na ZULP totiž není započitatelný doplatek, a to záměrně, protože rozdíl mezi maximální možnou cenou a úhradou je v těchto případech značný (i desítky tisíc korun). Pokud by se tyto přípravky přesunuly na recept, hrozí riziko marží a potenciální doplatek se stává započitatelným. Tj. systém by léčba stálá ještě poměrně značnou částku navíc.

Konečně Mgr. Dvořáček zde vnímá zvyšující se roli nemocničních lékárníků, na něž budou kladeny s rostoucím počtem těchto léčiv nové úkoly a kompetence.

Všichni diskutující se na závěr shodli, že jednání o nové legislativě byla velmi náročná, ale váží si přístupu všech tak, aby dospěli k fungujícímu kompromisu. Každopádně všichni se domnívají, že bez ohledu na řešení inovací budeme v následujících letech čelit výzvě udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění jako takového.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.