Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 3 – Nadstandardní služby lékáren (2)

Vloženo: 06.08.2019, 05:52 | Čteno: 8123×
Hosté APAvision 3 – RNDr. Marek Petráš, PharmDr. Kateřina Majznerová, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, Ph.D., PharmDr. Michala Belasová, PharmDr. Ondrej Sukeľ, MUDr. Alena Miková, PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA<br>FOTO: PharmDr. Martin Dočkal
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s dvacetiletou tradicí uspořádal třetí setkání v rámci svého nejnovějšího projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již třetí setkání proběhlo na čistě lékárenské téma Nadstandardní služby lékáren 24. července 2019 opět v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, (ministr zdravotnictví), MUDr. Alena Miková (ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny), PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Michala Belasová (Lékárny BENU), PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA (výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí) a RNDr. Marek Petráš, Ph.D. (odborný pracovník 3. Lékařské fakulty Univezity Karlovy a provozovatel webu Vakcíny.net).

Honorovaný výkon?

PharmDr. Martin Dočkal se proto cíleně zeptal na možnost vytvoření honorovaného výkonu s touto náplní, otázka však zůstala nezodpovězena s tím, že je potřeba rozdělit role lékařů a lékárníků tak, aby nebyly jejich činnosti dublovány.

Lékový záznam přivítala i zástupkyně nezávislých lékárníků PharmDr. Kateřina Majznerová. Vyjádřila však zklamání nad tím, že se vůbec neuvažuje, že by tato činnost byla lékárníkům hrazena.

Upozornila na výrazný pokles průměrné hodnoty vydaných receptů z cca 600 Kč v roce 2014 na 470 Kč v roce 2018 díky lékovým revizím. Rozumí tomu, že je to dobré pro pojišťovny a pro pacienty. Ale lékárník musí i za těchto podmínek fungovat stejně a odvádět stále kvalitní služby pro pacienty na velmi vysoké úrovni.

„Představa pro mě, že ještě budeme nahlížet do lékového záznamu – to není otázka minuty, dvou. To chce opravdu důkladně prozkoumat veškerou preskripci, protože pacient si sám nevzpomene na všechno, co užívá. Pokud chcete kvalitně provést konzultaci, co se týče interakcí, nebo nežádoucích účinků, nevhodného užívání atd., tak je to minimálně půlhodina. Myslím si proto, že lékárník odvádí kvalitní práci a měl by být za to nějakým způsobem odměňován,“ domnívá se PharmDr. Majznerová.

PharmDr. Dočkal znovu potvrdil, že lékárníci lékový záznam chtějí, nicméně očekávají, že tato činnost bude nějakým způsobem zohledněna v jejich odměňování, protože nejde o činnost časově i personálně nenáročnou.

Stále se však domnívá, i na základě indicií z této diskuze v rámci APAvision, že problémem je především chybná komunikace ze strany zástupců lékárníků, kteří zjevně nedokáží přesně specifikovat, co lékárníci chtějí, co nabízejí a za jakých podmínek.

S tím souhlasí i ministr, který se zavedení nového výkonu nebrání. Upozornil však, že zástupci lékárníků zatím s žádným konkrétním návrhem nepřišli:

„Primárně se tomu nebráníme, ale vždycky je nutné, aby s tím přišli ti, kterých se to týká. Aby dali na stůl nějaký konkrétní návrh, v jakých případech by taková konzultace probíhala a nějak ji specifikovat. A to jsem zatím tedy, při vší úctě ke komoře a dalším, od nikoho nezaznamenal. Takže, je to zkrátka o té komunikaci, ano.“

PharmDr. Dočkal představil zkušenosti z Norska se státem hrazenou službou Medisinstart s poukazem na to, že nejprve lékárníci sesbírali několik let data a až na základě těchto dat ministerstvo službu zavedlo mezi hrazené, byť o částku věnovanou na tuto službu pokrátilo lékárníkům marži. Zeptal se v této souvislosti na dřívější projekt s VZP.

MUDr. Miková znovu zdůraznila, že nelze platit dublované činnosti a rovněž je nutné specifikovat, co má systému tato služba přinést:

„Pilot na proplácení výkonů tady byl už několikrát. Ale to je pak už od základů transformace veškerých činností. A tam je to základní, kdy by nemělo dojít k dublování těchto činností. A musíme získat závěry, co tím vlastně chceme dosáhnout. Pokud to máme zdublovat tím, že bude konzultace u lékaře, kterého pacient navštíví a pak půjde k lékárníkovi a tam by měl být proplacen jiný výkon, ale vlastně bude se stejným výsledkem, tak si myslím, že to je zbytné. Je nutné specifikovat, co má systému tato aktivita přinést.“

S výkony musejí přijít odborné společnosti

PharmDr. Dočkal v této fázi zapojil do diskuze dalšího hosta, presidenta Slovenské lékárnické komory (SLeK) PharmDr. Ondreje Sukeľa a vyzval jej, aby prezentoval jejich zkušenosti se zaváděním výkonů ve slovenském lékárenství.

„Aktuální situace je taková, že celý minulý rok probíhala diskuze o katalogu výkonů, jednak nemocničních a jednak v ambulantní sféře, kam byly zahrnuty výkony ve veřejném lékárenství. Ty se však nakonec nedostaly do výsledného legislativního materiálu. Takže výkony veřejného lékárenství de facto s výjimkou Taxy laborum, tedy individuální přípravy, aktuálně neexistují,“ shrnul současný stav.

„Myslím si však, že ta debata by se mohla posunout dále tím směrem, že ne co lékárníci chtějí, ale stát, resp. regulátoři a pojišťovny by mohli říci, co oni chtějí od lékárníků. My dnes máme dostupné vysokoškolsky kvalifikované odborníky se dvěma atestacemi, doktoráty atd., jejichž potenciál jednoduše tato společnost nevyužívá. Tato společnost do nás investovala, dala nám drahé vzdělání, kvalifikaci a nebere si to zpět. Ale to není problém nás lékárníků, ale té společnosti, že si neumí vzít to, co umíme,“ dodal PharmDr. Sukeľ, který právě v tom vidí frustraci mladých kolegů, kteří nastoupí do praxe, ale nemohou své znalosti uplatnit, protože je nikdo nežádá. Podle průzkumu komory právě toto je hlavním důvodem frustrace, nikoli peníze, místo práce nebo zaměstnavatel.

PharmDr. Dočkal proto vyzval diskutující, jak by oni řešili tuto profesní frustraci, jak by se dala situace změnit.

MUDr. Miková pochválila PharmDr. Sukeľa za jeho příspěvek, nesouhlasila však jen s tím, že by si měly pojišťovny diktovat, co mají lékárníci dělat, ale mají to nabídnout odborné společnosti a komora:

„Já si myslím, že celá odborná společnost, lékařská komora, stomatologická i lékárnická, by měla dát na stůl, co je ochotna, schopna té společnosti nabídnout. Pojišťovny sice zabezpečují dostupnost péče, ale ta činnost by měla být vyspecifikována ze strany těch odborníků, tj. farmaceutů. Stát může být oponentem a říct, tato služba už je obsazena ze strany lékařů či jiných odborných skupin, ale sama ta odborná společnost, v tomto případě lékáníci, by měla říct – my jsme schopni toto nabídnout, tato činnost zde není obsazena a tady jsou naše výsledky, tady je paralela se zahraničím.“

PharmDr. Dočkal nicméně upozornil na to, že z veřejných vyjádření zástupců lékárníků se může jevit opačná věc, že pojišťovny naopak s lékárníky jednat nechtějí. Zeptal se proto zcela otevřeně, zda lékárníci přicházejí na pojišťovny s nabídkou dublovaných činností a proto o ně pojišťovny nemají zájem.

„V určitých oblastech možná ano. Pokud totiž chceme, aby to bylo hrazeno nikoli z marže, ale výkonem, tak to je jenom vytržené z kontextu. To musí být v komplexu celého systému. Nemůžete říct, my chceme, aby to od příštího roku bylo hrazeno jinak. To vám naruší všechny ostatní nastavené procesy,“ vysvětluje MUDr. Alena Miková, proč není reálné udělat tak zásadní změny ad hoc.

Znovu upozornila, že se objevují požadavky na změnu hrazení služeb přes výkon. Pak to není možné vytrhovat z kontextu, ale musí lékárníci přijít s komplexním řešením. A to se neděje. Byť se účastnila jednání s lékárníky, kde sice podobná vyjádření zaznívají, ale nikdo nespecifikoval ucelený systém, který chce prosadit včetně výstupů, které se očekávají, aby bylo možné predikovat přínos.

Upozornila také na fakt, že se objevují různé požadavky, např. na zavedení očkování, nicméně jen někde. Pojišťovna však požaduje zavedení činnosti jako celku a zajištění dostupnosti v celé republice. Proto požaduje nastavení základu a vše ostatní vnímá jako činnosti nadstavbové, doplňkové.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.