Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 2.

Druhá část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 3 – Nadstandardní služby lékáren (3)

Vloženo: 06.08.2019, 16:31 | Čteno: 7691×
Hosté APAvision 3 – RNDr. Marek Petráš, PharmDr. Kateřina Majznerová, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, Ph.D., PharmDr. Michala Belasová, PharmDr. Ondrej Sukeľ, MUDr. Alena Miková, PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA<br>FOTO: PharmDr. Martin Dočkal
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s dvacetiletou tradicí uspořádal třetí setkání v rámci svého nejnovějšího projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již třetí setkání proběhlo na čistě lékárenské téma Nadstandardní služby lékáren 24. července 2019 opět v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, (ministr zdravotnictví), MUDr. Alena Miková (ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny), PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Michala Belasová (Lékárny BENU), PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA (výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí) a RNDr. Marek Petráš, Ph.D. (odborný pracovník 3. Lékařské fakulty Univezity Karlovy a provozovatel webu Vakcíny.net).

S výkony musejí začít sami lékárníci

PharmDr. Martin Dočkal vyzval PharmDr. Zdeňka Blahutu, MHA, coby bývalého provozovatele a nyní zastupující síťové lékárny, jestli si myslí, že je vůbec z jeho pohledu reálné tyto věci prosadit.

Ten poukázal na klesající počet praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost, takže i přes rozšíření jejich kompetencí (či zdravotním sestrám) jejich počet nebude do budoucna stačit.

Je proto přesvědčen, že na základě demografického vývoje k nějaké redistribuci kompetencí dojde tak či tak. V ČR každoročně proběhne až 100 mil. kontaktů s pacienty v lékárnách, což se mu jeví jako nevyužitý potenciál. A proto je, podle něj, třeba ukázat pacientům, co by mohli v lékárnách dostat.

„Jako daňový poplatník si ale myslím, že z veřejného zdravotního pojištění nemůžete uvolnit nějaké prostředky jenom proto, že ‚by se mělo‘. Podle mě je nejprve nutné předložit nějaké kvantifikační odhady čeho by se mělo dosáhnout apod.,“ myslí si PharmDr. Blahuta. Vidí zde paralelu v oblasti klinicko-farmaceutické péče, která již v katalogu výkonů je.

Současně upozorňuje, že např. v domovech pro seniory a sociálních ústavech vidí potenciál pro získání validních dat vyhodnocující uplatnění lékárenské péče, se kterými je možno následně oslovit ministerstvo a pojišťovny.

Také PharmDr. Blahuta poukázal na zahraniční zkušenosti z Irska, Skotska, Portugalska či zmiňovaného Norsko, kde rozhodně nešlo o „hurá akce“, ale jednalo se o tří až pětileté projekty.

Nevnímá proto celý proces změn nijak tragicky, byť bude dlouhý. Jak připomněl, pamatuje si, že již před dvaceti lety se u nás mluvilo o očkování nebo klinicko-farmaceutické konzultaci, nicméně vývoj v této oblasti probíhá zcela jasně:

„Patří velký dík provozovatelům lékárenské péče, ať již provozují jednu, dvě stě nebo pět set lékáren, obdiv za ten entuziasmus, že do toho jdou, protože oni jsou si opravdu vědomi toho, že musejí začít ten trh a potřebu nějakým způsobem tvořit a uspokojovat za dodržování určitých parametrů. A potom si můžete přijít říct o veřejné peníze.“

Konkrétní činnosti, výsledky

PharmDr. Michala Belasová následně představila screeningové a edukační projekty, kterým se věnuje ona sama a její kolegové. Při nich vycházeli z garantovaných kurzů ČLnK, které si dále vylepšili určitými nadstavbami.

První službou byl screening glykémie, aktuálně mají v nabídce i screening celkového cholesterolu, screening kognitivních funkcí, odvykání kouření či vyhodnocení lékových interakcí.

„Lékárna je ideálním místem pro screening, depistáž a včasný záchyt pacienta. Co vnímám jako velkou škodu je to, že je to začátek mezioborové spolupráce a to vnímání farmaceuta a lékaře by mělo být v nějaké kooperaci. To vnímání, že si bereme nějaké kompetence jiným specializacím je na škodu celé společnosti, protože lékárna může být skutečně místem včasného záchytu. Ostatně hovoří o tom i naše výsledky,“ uvedla PharmDr. Belasová, přičemž prezentovala výsledky z dokumentovaných šetření.

Za rok 2018 změřily jen zúčastněné lékárny BENU cca 1800 pacientů (cca 30 pacientů měsíčně na lékárnu), přičemž zjistily 2,33 %, kde byla následně diagnóza potvrzena lékařem. Ať již šlo o diabetes, prediabetes. U 4 % pacientů po konzultaci s farmaceutem došlo i ke změně medikace, tj. pacient byl špatně kompenzovaný.

Lékárník tak může zásadně zlepšit adherenci k léčbě, což někdy ani odborná veřejnost zdaleka nedoceňuje. Nejen správným vysvětlením léčby, užívání léčiv, nežádoucích účinků apod., ale i edukací ohledně diabetu.

Jejich lékárenský projekt je postaven tak, že pacienti, kteří mají zvýšenou glykémii (kolem 30 %), a které lékárníci odesílají k lékaři na další vyšetření, jsou do měsíce zpětně kontaktováni a je u nich vyžádána zpětná vazba. Takže diagnózy predikované lékárníkem jsou potvrzeny lékařem.

Proto se PharmDr. Belasová domnívá, že když se posunují kompetence praktických lékařů, je možné posunout i část primární péče na úroveň lékáren. Jak uvedla, stále bojujeme s tím, že je málo praktických lékařů, málo specialistů i pediatrů, proto se domnívá, že ta edukačně-screeningová činnost by mohla mít velký prostor v lékárnách.

PharmDr. Dočkal opět upozornil na vůbec nejlepší dostupnost lékáren jako zdravotnických zařízení v ČR a očekává, že k určitému rozšíření činností lékáren tak či onak bude muset dojít právě kvůli snižujícímu se počtu lékařů a zdravotních sester.

MUDr. Alena Miková za pojišťovny reagovala, že se jí projekty líbí, ale nechce, aby došlo k dublování s činnostmi lékařů a navíc je potřeba vědět, co se s těmi pacienty následně děje. Podle ní, a souhlasil s tím i ministr zdravotnictví, je problémem zejména to, že pacienti v systému bloudí.

Proto došlo k posílení pravomocí praktických lékařů, kteří by měli pacienta systémem vést. Pokud se systém péče o pacienta roztříští, vznikne problém. Problém pacientů přitom podle MUDr. Mikové není dostupnost kvalitní péče, ale to, že tu péči nikdo neřídí (jako aktuální případ uvedla posílení kompetencí u praktických lékařů v oblasti onkologie).

Ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA na to reagoval, že organizace péče v českém zdravotnictví není dobrá a nikdo se jí dlouhodobě nevěnoval. Což by se chtěl pokusit změnit a ministerstvo se této záležitosti nyní věnuje systematicky:

„Pacient bloudil systémem, a stále bohužel bloudí, a je nutné, aby věděl, kam má jít a musí být jasný ten postup. Nemůže být pouze někde identifikován problém, ale co potom? Kam má jít? K jakému specialistovi? Musí být jasně nastavena organizační struktura toho, jak ten pacient tím systémem půjde. Není možné jen vytrhnout, byť supr službu, ale musí zkrátka být nějaká návaznost. Je to určitě k nějaké debatě, třeba o tom propojení lékáren a lékařů v dané lokalitě, v daném regionu.“

A přesně taková komunikace již funguje v rámci uvedeného projektu. Pacienti mají podepsaný informovaný souhlas a souhlas o zpracování osobních údajů a v dané lokalitě, kde službu lékárna poskytuje, je současně dohodnuta s praktickým lékařem či specialistou, aby bylo možné pacienta lékaři ihned odeslat.

Větší odborný přístup k dané spolupráci přitom PharmDr. Michala Belasová pozoruje u diabetologů, než u praktických lékařů, kteří si stěžují na nedostatečnou časovou kapacitu a je to i důvodem, proč nechtějí tyto pacienty přijímat.

PharmDr. Martin Dočkal to vidí jako ideální možnost získané výsledky představit zdravotním pojišťovnám jako podklad pro případný nový výkon, obdobně jako to udělali kolegové v Norsku či Švédsku.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.