Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
50 LET – FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

50 let Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1969-2019)

Vloženo: 13.10.2019, 06:27 | Čteno: 14887×
FOTO: APATYKÁŘ®

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové letos slaví 50 let. Portál APATYKÁŘ® přináší shrnutí její padesátileté historie včetně kompletního přehledu všech děkanů.

Historie studia

Farmacie je s Univerzitou Karlovou (UK) spojena od doby jejího vzniku 1348. Každý, kdo jako lékárník chtěl v Praze provozovat lékárnu, musel se přihlásit rektorovi, být jím aprobován, složil mu přísahu dodržování práce lege artis, byl zapsán do univerzitní matriky, stal členem univerzitní obce a univerzitou byl též kontrolován.

Od 1651 do 1804 musel i mimopražský lékárník skládat na Lékařské fakultě (LF) rigorózní zkoušku a dostal diplom magistra farmacie. Pravidelné studium od 1804/05 na lékařské, od 1849/50 na filozofické, od 1920/21 na Přírodovědecké fakultě zde existovalo do konce roku 1953.

Ale již 1950 bylo pražské studium uzavřeno a přeneseno na Masarykovu univerzitu (MU) do Brna, kde zřízena 1952 farmaceutická fakulta. Ale i ta zrušena a 1960 přešla na Univerzitu Komenského (UKo) do Bratislavy, kde tak vznikla jediná celo-československá farmaceutická fakulta.

Potíže s nedostatkem absolventů, vracejících se do západních a severních oblastí Čech, vedly k obnovení farmaceutické fakulty na UK v Hradci Králové vládním nařízením č. 100 Sb. a n. z 31. července 1969.

Vedení nové fakulty se muselo postarat o materiální základnu studia – budovy a prostory, v nichž by mohla probíhat výuka. Prvých 51 studentů od školního roku 1969/70 získávalo nové poznatky na 16 různých místech.

Vlastní budovy získávala fakulta postupně – 16. prosince 1972 původně k bydlení určenou a potřebám výuky i výzkumu upravenou devítipodlažní, tzv. jižní budovu, 1972-1974 dvě provizorní montované budovy tzv. Tesko I. a II. Konečně 17. ledna 1980 novou, všem potřebám vyhovující, pětipodlažní, tzv. severní budovu.

K nim patřila i od roku 1970 budovaná Botanická zahrada léčivých rostlin a v letech 1988-1991 přistavěná velká posluchárna. Pedagogickou i výzkumnou práci se zabývalo 12 odborných kateder. Zformoval se též učitelský sbor, řada pedagogů přišla z bratislavské fakulty, někteří z lékařské fakulty hradecké.

Rokem 1972 začalo vznikat i České farmaceutické muzeum v Hospitálu v Kuksu, dnes středisko pro výuku i výzkum dějin farmacie, s expozicí přístupnou veřejnosti.

Pětileté studium farmacie, zakončené diplomovou prací a rigorózní zkouškou, započalo zimním semestrem 1969/70 a slavnostní imatrikulací 24. ledna 1970. Prvý studijní turnus končil promocí 1. července 1974.

Studijní program a délka studia se upravovala – v etapě 1977/79 až 1989/90 probíhalo tzv. směrované studium – dva čtyřleté obory farmacie všeobecná a technologická a pětiletá farmacie klinická. K pětiletému, nediferencovanému studiu se fakulta vrátila od školního roku 1989/90, specializaci bylo možno získat výběrem studijních předmětů.

Současné studium

Dnes je možno studovat pět let dle magisterského programu Farmacie, dle dvoustupňového programu Zdravotnická bioanalytika – tříletého bakalařského a navazujícího dvouletého magisterského. Absolvent (Mgr.) může získat titul doktor farmacie (PharmDr.), respektive doktor přírodovědy (RNDr.).

Absolventi středních i vysokých škol mohou studovat třísemestrový obor Léčivé rostliny v rámci celoživotního vzdělávání. Na fakultě studují i posluchači z ciziny, čeští též na zahraničních školách.

V současné době zde studuje 1397 prezenčních studentů ve studijních programech Farmacie a Zdravotnická bioanalytika a 148 doktorandů v devíti doktorských studijních oborech.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná práce je směřována do oblastí oborových zájmů jednotlivých kateder, obecně ke studiu nových léčiv a jejich přetváření do vhodných aplikačních forem. Některé badatelské výsledky získaly patentovou ochranu. K novým poznatkům přispívaly i kandidátské práce (po obhajobě získal autor titul CSc.), nyní jsou to práce doktorské (Ph.D.).

V současnosti je výzkum dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akademičtí pracovníci fakulty rovněž řeší řadu významných vědeckých grantů a projektů, včetně dvou prestižních Evropských projektů Horizon 2020 či velkých projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

V roce 2015 byla v prostoru u Fakultní nemocnice slavnostně otevřena první budova kampusu Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, kde se v moderních podmínkách vzdělávají studenti Farmaceutické a Lékařské fakulty.

Na úspěšné práci fakulty mají svůj významný podíl děkani se svými proděkany, zejména v prvých zakladatelských letech. Bez zásluh o dobrý chod výuky i bádání nejsou ani jednotliví učitelé a další pracovníci školy. Všem je třeba vyslovit dík za jejich úsilí, jimž přispěli k dobrému obrazu a pověsti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

Děkani FaF UK v Hradci Králové

Funkční období (tříleté, od 2006 čtyřleté), tituly k roku 2009

1.-7. období1969-1990Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc.
8. období1990-1991Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
9. období1991-1994Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
10. období1994-1997Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
11. období1997-2000Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
12. období2000-2003Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
13. období2003-2006Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
14. období2006-2010Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
15. období2010-2014Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
16. období2014-dosudProf. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.