Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Systém ověřování léčiv může mít pro lékárny i poměrně zajímavý finanční přínos

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 5 – Studium farmacie a jeho propojení s praxí (4)

Vloženo: 07.11.2019, 05:51 | Čteno: 5381×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s bezmála dvacetiletou tradicí uspořádal první setkání v rámci svého nového projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již páté setkání proběhlo na téma Studium farmacie a jeho propojení s praxí 9. října 2019 již tradičně v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA (děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně), Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., (děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové), Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D., (proděkan pro rozvoj fakulty, spolupráci s praxí a informační technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě), PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. (2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), Mgr. Lukáš Höchtberger (Lékárny Magistra, bývalý president Spolku českých studentů farmacie), PharmDr. Filip Smetana (provozní manažer – region Čechy, Benu ČR), PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Česká lékárna holding) a Bc. Alena Šindelářová (bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester).

Standardizace praxí

PharmDr. Martin Dočkal se následně obrátil na slovenské kolegy a zeptal se na to, jakým způsobem získávají a zda vyhodnocují zpětnou vazbu z terénu.

PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. potvrdila, že slovenská stavovská organizace má v současnosti rozpracovaný projekt zlepšování kompetencí lékárníků, kteří mají či by chtěli mít studenty na praxi, aby se sjednotila náplň praxe a lékárníci přesně věděli, co by se student měl dozvědět.

Pracují nyní na tom, aby došlo k plnohodnotného propojení s fakultou a ta tyto praxe nevnímala jako něco, co probíhá mimo ni. A současně, aby poznala, proč a jak je nutné praxe inovovat a zapojit více lékárníky.

Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D. uvedl, že bratislavská fakulta má tuto oblast velmi dobře podchycenou. De facto probíhá každodenní kontakt prostřednictví elektronického deníku, který studenti vyplňují, a jednou za měsíc na základě reportu s lékárnou.

Nedávno proběhla jednání na vyšší úrovni, kdy jejich cílem mj. bylo zajistit statut výukové lékárny i v jiných zemích dle evropské legislativy tak, aby mohly být praxe kdekoli na světě uznávány slovenským studentům.

PharmDr. Snopková v této souvislosti doplnila, že studenty nabádají a doporučují jim praxi v několika typech lékáren. Tj. ačkoli předpokládají, že budou pracovat ve veřejné lékárně, nechť si vyzkouší i praxi v nemocniční, popř. lékárnu v zahraničí.

„Myslím si, že je dobré, aby student zažil více než jednu lékárnu. Zejména studenti, kteří pocházejí z lékárnických rodin, aby nezůstal v tom, že na praxi jde k rodičům do lékárny a už tam zůstal pracovat. Ale aby poznal i praxi jinde, ideálně i v zahraničí.“

Vzpomněla i kritiku ze strany lékárníků, že se studentům za měsíc praxe nedokáží plně věnovat a projít s ním všechny činnosti. A pokud bude fluktuace studentů častá, nedokáží jim všechny znalosti předat.

Proto vyzvala ke společné diskuzi fakult s lékárníky a studenty. Ne vždy praxe splňuje to, co by student očekával.

„Ta praxe se mění a za těch už hodně let se mění především i to prostředí, kde potom absolvent působí. Takže pokud někde ustrneme a budeme mít pocit, že to, co teoreticky předpokládáme, že je důležité pro toho studenta a jen to mu budeme předávat, tak nám ujede vlak. A to nechtějí ani akademická obec, ani lékárníci a už vůbec ne studenti.“

Elektronická komunikace

Bratislavská fakulta si velmi chválí tu elektronickou komunikaci se studenty na praxích a ráda by zavedla stejný instrument i pro komunikaci s lékárníky. Zejména pro případy, kdy student nebo lékárna nejsou spokojeni s průběhem, aby se věci daly ihned řešit a nezůstalo to nedořešené.

Výhodou této elektronické komunikace je to, že studenti na závěr provádějí vyhodnocení a fakulta tak může ihned identifikovat místa, kde mají studenti pocit, že nedostali na praxi to, co měli dostat, nebo to, co očekávali.

Tyto zkušenosti následně fakulta předává prostřednictvím komory na vzdělávacích akcích lékárníkům v terénu.

PharmDr. Dočkal se zeptal, jak vyhodnocování probíhá a zda se studenti dokáží svěřit i s problémem, zda nemají strach z nějaké negativní reakce na svou kritiku.

Jak ale uvedla PharmDr. Snopková, vyhodnocení probíhá zcela anonymně. A překvapivě není více negativních odpovědí, ale těch pozitivních. Většinou to bývá tak, že u těch pozitivních se ani druhá strana nebojí říci, koho se to týká.

Fakulta tak má za poslední roky vytvořený okruh top lékáren, kam studenti velmi rádi chodí na praxe a projdou si všemi činnostmi, kterými by si projít měli.

Stejně tak opačně, pokud jsou negativní zkušenosti ať již na lékárnu či konkrétního lékárníka, fakulta tyto nedoporučuje studentům.

Dopad na kurikulum

Další otázka PharmDr. Dočkala směřovala na proděkana Farmaceutické fakulty UK v Bratislavě Mgr. Jaroslava Tótha, Ph.D., zda zpětná vazba z praxí i komunikace s lékárníky z terénu měla již nějaký dopad na změnu kurikula.

Jak potvrdil, velmi čerstvě fakulta spustila první ročník nového studijního plánu právě jako reakci na požadavky z terénu.

V této souvislosti si postěžoval na velkou rigiditu vnímání fakulty, byť ta se mění. Lékárníci, kteří zde studovali před lety se diví, jak se studium změnilo, budovy jsou nové apod. A připomněl v této souvislosti i demografický vývoj, který bude velkou výzvou pro obor.

PharmDr. Dočkal se proto všech přítomných zeptal, co je z jejich pohledu možné udělat pro to, aby mladé lidi nalákali ke studiu farmacie a zůstali v oboru.

„Ze strany všech je určitě nutné vytvářet pozitivní obraz té profese. Naše fakulta se snaží dělat mnohé promoaktivity. Určitě je dobré mediálně prezentovat farmaceuty, že jsme odborníci na obrovské množství problémů a prezentovat také ty nejšikovnější naše absolventy v médiích a vytvářet takový obraz, že lékárna není obchod, ale je to součást zdravotnické péče. To stále opakovat a dávat příklady,“ říká Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D.

S tím souhlasí i PharmDr. Snopková, ale jak uvedla, je potřeba změnit právní prostředí, aby systém dával lékárníka jako zdravotnického pracovníka na ten piedestál.

„Pokud se v lékárně stále budeme bavit jen o maržích za vydané nebo prodané produkty, tak bude stále ta druhá, myslím, že důležitější věc, že farmaceut je zdravotnický pracovník, dávána do pozadí. A druhá věc je poptávka po tom, co farmaceut má dělat. Tj. musíme společnost přesvědčit, že tady má farmaceut své místo, že to chce dělat a umí to dělat a úplně ideální by ještě bylo, kdyby za to byl odměňován.“

Opět se tak dotkla tématu odměňování lékárníků za jejich práci, což bylo již předmětem APAvision 3.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE


apaANKETA

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.