Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Evropská federace lékárenských sítí

Rozhovor s výkonným ředitelem Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA o nové organizaci sdružující provozovatele lékárenských sítí ve středoevropském regionu.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 5 – Studium farmacie a jeho propojení s praxí (5)

Vloženo: 08.11.2019, 05:59 | Čteno: 4518×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s bezmála dvacetiletou tradicí uspořádal první setkání v rámci svého nového projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již páté setkání proběhlo na téma Studium farmacie a jeho propojení s praxí 9. října 2019 již tradičně v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA (děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně), Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., (děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové), Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D., (proděkan pro rozvoj fakulty, spolupráci s praxí a informační technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě), PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. (2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), Mgr. Lukáš Höchtberger (Lékárny Magistra, bývalý president Spolku českých studentů farmacie), PharmDr. Filip Smetana (provozní manažer – region Čechy, Benu ČR), PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Česká lékárna holding) a Bc. Alena Šindelářová (bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester).

Klinický směr

PharmDr. Martin Dočkal posunul diskuzi dále a provokativně se zeptal akademiků, zda považují aktuálně prosazovaný trend klinické farmacie za spásu českého lékárenství. Podle něj není v současné ČR reálně prostor pro uplatnění klinických farmaceutů v masivním měřítku.

Přitom odborný personál chybí v lékárnách, ať již veřejných či nemocničních. Vyzval tedy akademiky, aby fakulta nereagovala unáhleně jen na aktuální trendy, ale vnímali kontext.

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA jasně uvedla, že brněnská fakulta byla vždy všesměrová, pro klinickou farmacii nemá ani historii, ani dostatek vyučujících. Nechce však, aby se zaměřovala pouze na směřování absolventů do lékárenství, ale i jinam, především do průmyslu. Tuto oblast považuje za opomíjenou a brněnská fakulta by to chtěla pod jejím vedením změnit.

Uvedla však, že požadavek na větší dotaci klinické farmacie v rámci studia vzešel od studentů, proto jej realizovali. Nicméně pro vybrané studenty, cca 25 ročně. V této souvislosti zcela otevřeně uvedla, že nejen, že se vyšší počet klinických farmaceutů neuživí, ale velká část studentů na to ani nemá odborně.

Současně apelovala na všechny přítomné, aby co se týče propagace profese, ji propagovali na všech místech a všude. PharmDr. Dočkal v této souvislosti rozporoval neustálé poukazování na fakt, že farmacie je těžký obor. Podle něj to společnost nezpochybňuje, ale lékárníci neumějí veřejnost přesvědčit o smyslu své profese a co jí nabízejí. S čímž ostatní jednoznačně souhlasili.

Podpora profese, ne spory

PharmDr. Dočkal pochválil i aktuálně probíhající masivní image kampaň jednoho z řetězců, byť by osobně očekával, že podobnou kampaň nebudou dělat řetězce, ale profesní komora. Podle něj veřejnost nerozlišuje, kdo lékárnu provozuje, ale jakou službu jí nabízí a jak je s ní spokojena.

Jednoznačně s ním souhlasila PharmDr. Kateřina Majznerová:

„Přesně tak. Veřejnost vůbec neřeší, kdo je majitelem lékárny, jestli je to nějaký řetězec, jestli za ním stojí nějaká nadnárodní firma nebo jestli je to nějaký malý lékárník, který to zdědí z generace na generaci. Veřejnost tam jde prostě z důvodu, že očekává nějakou zdravotnickou péči, nějakou radu. A pokud mu lékárník poradí a on se cítí lépe, tak se na tu lékárnu naváže. Musíme začít pracovat mezi námi lékárníky, opravdu se oprostit od toho, kdo je provozovatel, to si myslím, že je trošku jiný boj a rozhodně to není v gesci komory, ta má zaštiťovat ty lékárníky, jednoduše profesi. Ty boje mezi provozovateli, to je úplně někde jinde.“

PharmDr. Dočkal varoval, že právě takto veřejně prezentované spory jsou kontraproduktivní ve dvou směrech. Jednak laické veřejnosti ukazují, že v profesi není něco v pořádku. Současně odrazují mladé kolegy, kteří o studiu farmacie uvažují, ale na základě neustálých stesků v médiích a veřejně propíraných sporů o profesi ztratí zájem a vyhodnotí ji jako neperspektivní.

„Lékárníci musejí začít sami u sebe. Základ je opravdu kvalitní farmaceutická péče a nesmí tam být vůbec pochybnost o tom, zda lékárník přináší odbornou přidanou hodnotu,“ myslí si Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a dokumentoval to na příkladu, který zažil v jednom obchodním centru, kdy mu lékárník nepodal žádnou informaci.

Doplnil ale, že fakulty musejí vzhledem k obrovské konkurenci mezi vysokými školami hledat a cíleně oslovovat na středních školách. A prezentovat obor, např. i díky Českému farmaceutickému muzeu v Kuksu. Připomněl i probíhající Univerzitu třetího věku, kde prezentují farmacii seniorům.

Neúprosný demografický vývoj

Poukázal však na jednoznačný demografický vývoj a celkově klesající počet maturantů, tj. nejen těch, kteří se hlásí na vysoké školy a konkrétně farmacii. Podle prof. Šimůnka se škola snaží, ale s demografií nic neudělá a bude to ještě horší.

Byť se některým přijetí bez přijímacích zkoušek v případě výborného prospěchu nelíbí, prof. Šimůnek krok brání s tím, že se tak podařilo na farmacii nalákat i ty studenty, kteří by o ni jinak neuvažovali.

Se společností Scio provedla hradecká fakulta analýzu maturantů, z níž vyplynulo, že pokud studenti zvažují farmacii a chemii, popř. přírodní vědy, tak dávají přednost farmacii. Současně mají farmacii velmi často jako druhou volbu k medicíně.

Podobná situace panuje, podle slov proděkana Mgr. Jaroslava Tótha, Ph.D., i na Slovensku. Školy jednoduše bojují o stejnou skupinu studentů. Podle něj není problém začít studovat, fakult je dostatečný počet v rámci ČR i SR, ale také školu dostudovat.

PharmDr. Dočkal se snažil zjistit, co skutečně mladou generaci může zlákat ke studiu farmacie. Obrátil se proto na Mgr. Lukáše Höchtbergera, zda se nechá ovlivnit např. sociálními sítěmi, resp. co je nutné pro to udělat, aby to mělo dostatečný zásah.

Mgr. Höchtberger se rozpomněl na studijní léta, kdy jezdili na různé veletrhy propagovat svou alma mater. A největší rozčarování nastalo, když si nedokázali potenciální uchazeči uvědomit, co budou dělat po studiu.

„A když jsme jim pak vysvětlili, že je v oboru 99,9 % zaměstnanost absolventů, tak i toto pro ně bylo velmi zajímavé. Protože pro ně je někdy hrozně těžké se v tomto věku rozhodnout, kam jít a co vlastně chci dělat. A věřím tomu, že mnoho lidí v dospělém věku nyní zjistilo, že tehdy udělali přešlap. Nejsem přímo člověk sociálních médií, ale vím, že v případě fakulty tam ten posun je. Začíná totiž komunikovat jazykem uchazečů, protože taková je prostě doba. Když chceme někoho nalákat, tak na něj musíme mluvit jeho řečí.“

Znovu ale připomněl, že on vnímá jako nejdůležitější osobní příklad, když získá osobní zkušenost někoho, kdo jej pro farmacii nadchne. Ostatně i jej pro obor nadchla skvěle vedená praxe a zůstal v lékárně.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE


apaANKETA

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.