Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Systém ověřování léčiv může mít pro lékárny i poměrně zajímavý finanční přínos

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 5 – Studium farmacie a jeho propojení s praxí (6)

Vloženo: 09.11.2019, 06:36 | Čteno: 3679×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s bezmála dvacetiletou tradicí uspořádal první setkání v rámci svého nového projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již páté setkání proběhlo na téma Studium farmacie a jeho propojení s praxí 9. října 2019 již tradičně v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA (děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně), Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., (děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové), Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D., (proděkan pro rozvoj fakulty, spolupráci s praxí a informační technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě), PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. (2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), Mgr. Lukáš Höchtberger (Lékárny Magistra, bývalý president Spolku českých studentů farmacie), PharmDr. Filip Smetana (provozní manažer – region Čechy, Benu ČR), PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Česká lékárna holding) a Bc. Alena Šindelářová (bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester).

Aktivity fakult

PharmDr. Martin Dočkal se v této souvislosti zeptal, zda není možné, aby fakulty určily studentům, do jakého typu lékáren mají jít, aby si prošli všemi typy. Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA uvedla, že Brno má jiný systém praxí než obě další fakulty a výběr je vždy na studentech.

Ihned však využila příležitost a tématu, o kterém se mluvilo, a představila všem přítomným její plán na „motivační“ medailonky lékárníků, proč studovat farmacii.

Stejně tak představil své aktivity pro propagaci oboru a studia Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a není toho zdaleka málo. Je zřejmé, že obě fakulty se v této věci výrazně posunuly kupředu a skutečně se studenty snaží ke studiu nalákat, což je skvělé.

Jednou z těch zcela nových a velmi zajímavých je např. Juniorská univerzita se zaměřením na farmacii, včetně bonifikace pro přijímací řízení těch, kteří se jí úspěšně zhostí. Naznačil také souvislost se soutěží Česká hlavička, kde letos měla farmacie své silné slovo.

Stejně jako doc. Opatřilová i prof. Šimůnek se nebrání spolupráci s praxí a je otevřen nápadům z terénu.

Studium farmaceutických asistentů

V této části diskuze došlo na zapojení posledního hosta Bc. Aleny Šindelářové. PharmDr. Dočkal ji pozval do této diskuze zcela cíleně a záměrně, protože profese farmaceutických asistentů je propojena s profesí lékárnickou.

V posledním roce se znovu objevily také úvahy o změně studia z vyšších odborných škol na střední s cílem přivést do praxe více farmaceutických asistentů. Ze záměru politiků však sešlo, protože tento krok už po více než 15 letech změn není prostor ani logická souvislost.

Bc. Šindelářová se rozpovídala o práci farmaceutických asistentů. Jak uvedla, je krásná a nelituje svého rozhodnutí. Potvrzuje slova dalších diskutujících, že praxe je naprosto klíčová a rozhodující pro další vývoj i v rámci této profese.

Na rozdíl od lékárníků, vzdělání farmaceutických asistentů je z pohledu praxe dané a studenti mají povinnost navštívit jak nemocniční lékárnu, tak i lékárnu jiného typu.

Bc. Šindelářová má díky svým zkušenostem a rozsáhlým aktivitám výhodu v různých úhlech pohledu. Jednak pohled absolventa, jednak pohled vyučujícího a jednak pohled člena akreditační komise. Své zklamání vyjádřila nad tím, že její připomínky ke vzdělávacímu programu nejsou přijaty a i přes její snahu ke změnám rámcového vzdělávacího programu nedošlo.

Nereflektování současné praxe dokumentovala na příkladu, že chemie s biochemií naplňují 100 hodin vyučujících a výdejní činnost jen 69. Velmi ji mrzí, že má chemie takový prostor na úkor dovedností farmaceutických asistentů, jako je výdejní činnost, poradenství apod.

Také ona se dotkla vedení praxí studentů:

„Fluktuace v lékárnách je obrovská a neexistuje žádný standard co se týče personální obsazenosti. V dnešní době, kdy se schvaluje program se smluvními lékárnami a pracovišti pak může být realita úplně jiná.“

Školitel by se měl praktikantovi věnovat po celou dobu praxe, bohužel, ta realita je taková, že ne vždy je dostatek času a to z důvodu personálního nedostatku farmaceutických asistentů. Jak uvádí Bc. Šindelářová, dotyčný školitel se praktikantovi nevěnuje celý den a musí si „utrhnout“ část své práce, který za něj musí provést někdo jiný.

Zajímavý byl i pohled vyučujícího, kdy se Bc. Šindelářová cíleně dotazovala studentů, proč školu šli studovat, co očekávají od studia a od praxe. Ostatně i ji ovlivnila zkušenost z praxe zdravotnických prostředků a tento obor ji následně pohltil natolik, že se v něm vzdělávala dále a plně realizovala.

Právě zde vidí jednoznačnou roli farmaceutických asistentů, možná více než v běžné výdejní činnosti v lékárně.

PharmDr. Dočkal se stejně jako ostatních i Bc. Šindelářové zeptal, čím, podle ní, je dáno to, že i farmaceutických asistentů je v praxi nedostatek.

„Má to několik pohledů. Ukazatelem dobré školy není to, kolik přijme uchazečů ani to, kolik absolvuje studentů, ale kolik jich skutečně nastoupí do praxe. A to je problém. Uchazečů je totiž stabilně dost, ale kolik jich opravdu nastoupí je otázkou. Není to aktuální číslo, ale třeba do prvního ročníku nastoupí 80 studentů oboru farmaceutický asistent a končí jich 16. A z toho ne všichni jdou do praxe. Nejsou to čísla zprůměrovaná ze všech vyšších odborných škol, ale o něčem to jistě svědčí.“

Příklady táhnou

I v oboru farmaceutický asistent platí, že pro obor se musí člověk nadchnout a dost často absolventy ovlivní vyučující. Bc. Šindelářová poukázala na významnou perspektivu především segmentu zdravotnických prostředků, kde je v současnosti znát výrazný zájem o atestace, což dříve nebylo. To je však dáno především změnou legislativy před několika lety.

Motivace pro studium farmaceutického asistenta jsou mnohdy různé. Od neúspěšných studentů farmacie až po skutečné zájemce. Nicméně záleží na prezentaci oboru a propagaci. Sekce farmaceutických asistentů se připojila k ministerské kampani #studujzdravku.

Bc. Šindelářová si však myslí, že obecně propagace oboru příliš není. Asistentky se proto snaží samy, např. působit na veřejných besedách se seniory apod.

K nedostatku farmaceutických asistentů přispívá především demografie, kdy jednoduše tolik studentů jako před deseti, dvaceti lety není. V této souvislosti jednoznačně odmítla snahy převést studium na střední školy.

Jednak to legislativně nejde, ale náplň je taková, že by se jednoduše do čtyřletého oboru nevešla. Nedomnívá se ani, že by 19letí mladí lidé mohli mít kompetence k práci s pacienty bez odborného dohledu.

Zajímavé bylo srovnání se Slovenskem, kde česká sekce intenzivně spolupracuje. Ani tam totiž střední škola do praxe více lidí nepřinesla.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE


apaANKETA

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.