Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku není hlavní změnou re-regulace trhu, ale to, že pacienti stále více nakupují online, na to lékárníci reagují

Exkluzivní rozhovor s Johanem Wallérem, výkonným ředitelem Švédské asociace lékáren. Exclusive interview with Johan Wallér, CEO of the Swedish Pharmacy Association.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 5 – Studium farmacie a jeho propojení s praxí (7)

Vloženo: 10.11.2019, 07:14 | Čteno: 3030×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s bezmála dvacetiletou tradicí uspořádal první setkání v rámci svého nového projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již páté setkání proběhlo na téma Studium farmacie a jeho propojení s praxí 9. října 2019 již tradičně v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA (děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně), Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., (děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové), Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D., (proděkan pro rozvoj fakulty, spolupráci s praxí a informační technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě), PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. (2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), Mgr. Lukáš Höchtberger (Lékárny Magistra, bývalý president Spolku českých studentů farmacie), PharmDr. Filip Smetana (provozní manažer – region Čechy, Benu ČR), PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Česká lékárna holding) a Bc. Alena Šindelářová (bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester).

Z hlediska budoucího vývoje avšak zůstává Bc. Alena Šindelářová optimistická. Podle ní učinila sekce řadu kroků, které povedou ke zviditelnění oboru a tudíž k jeho zatraktivnění pro případné zájemce o studium. Ve spotu, který nahrávaly farmaceutické asistentky v rámci ministerské náborové kampaně, mj. zazní, že jde o práci, která je vhodná jak pro extroverty tak introverty.

Každý si tak může najít svou pozici ať již s pacienty za tárou, v laboratoři, v průmyslu, mohou působit jako školitelé ad. Sází na edukační roli jak farmaceutů, tak farmaceutických asistentů, proto věří, že lékárny do bhudoucna přežijí jako odborná centra primární péče.

PharmDr. Filip Smetana připomněl, že problémem není se studentům věnovat, ale získat je pro dané studium. Co se týče motivačních programů, tak řetězce na střední i vyšší odborné školy jezdí, poskytují stipendia, adaptační programy a snaží se propagovat lékárny.

Co se týče náboru studentů, např. Lékárny BENU dělají inzerci v časopisech pro maturanty či se účastní studentských veletrhů.

PharmDr. David Mendl pak uvedl, že lékárníci musejí dělat reklamu sami sobě a jako příklad prezentoval vlastní image kampaň „Být lékárník je věda“.

Zamyslel se ale nad tím, kdo by ale tu propagaci měl dělat. A podle něj je to stavovská organizace jako zastřešující organizace:

„Zdravotničtí odborníci platí komoře členské příspěvky a tím pádem tato organizace má prostředky na to, aby pokud vznikne potřeba lékárenské obce na to, aby obor byl ve společnosti glorifikován, adorován. A pokud nesouhlasíme s tím, jakým způsobem jsme přijímáni širokou veřejností, tak základní povinnost komory je, aby se této role ujala. Má k tomu dostatek financí, které plynou z příspěvků jejích členů.“

Bc. Šindelářová pochválila ministra zdravotnictví, že vzal kampaň #studujzdravku pod svá křídla, kdy původně spadala pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Konstatovala, že farmaceutičtí asistenti nemají onu zastřešující organizaci a ani zájem České lékárnické komory nenaplnil původní ambice:

„Bohužel musím říci, že to až na drobné výjimky bylo jedno velké zklamání za druhým. A to se jednalo jenom o nějaké zásadní věci legislativní, které s lékárníky nemají co do činění. V některých věcech se to povedlo a byly jsme vzaty k nějakým řízením, ale nefungovalo to vždycky tak, jak jsme si představovaly. Snažily jsme se i aktivně proniknout do Sekce farmaceutických asistentů ČFS, ale taky jsme nebyly úspěšné.“

Aktivní spolupráce či jednání s vyššími dobornými školami neprobíhá ani na úrovni univerzit. Jak uvedl Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., jsou navázány vztahy pouze na osobní úrovni, kdy vyučující z fakult vyučují na vyšších školách. Poslední jednání byla ohledně historicky zvažovaného bakalářského studia farmaceutických asistentů, ale toto se neuskutečnilo.

Jeho slova potvrdila i Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA, která si však tento nápad poznamenala a chtěla by se k tomu v budoucnu věnovat.

Bc. Šindelářová se dotkla i dálkového studia farmaceutických asistentů. Byť toto studium moc ráda nemá, protože probíhá v jiném režimu než denní, domnívá se, že naopak tito studenti mají o studium větší zájem než studenti denního studia.

Pokud tedy člověk už má nějaké zdravotnické zkušenosti a povědomí, myslí si, že by tato možnost pro tyto „studenty“ měla zůstat zachována.

V této souvislosti uvedla úsměvou příhodu z loňského roku, kdy se objevil zvýšený zájem o tento obor a dálkové studium. Bylo to dáno zrušením oboru specialista tradiční čínské medicíny.

Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D. připomněl, že nedostatek laborantů (na Slovensku zůstal tento název oboru) je způsoben také častým pokračováním studia, kdy laboranti po ukončení školy nastupují na vysoké školy a pokračují v nějakém dalším oboru, ať již farmacie či zcela jiný.

Na Slovensku rovněž existuje historicky specifické bakalářské studium zdravotnické a diagnostické pomůcky. Nicméně tento obor je v dnešní době už tak obsáhlý, že není reálně možné, aby vystudovaný expert v tomto oboru rozuměl všemu. A zdaleka nejde o obvazy.

Na závěr se zeptal PharmDr. Martin Dočkal všech diskutujících, co by z jejich pohledu měl student splňovat s ohledem na praxi.

PharmDr. Kateřina Majznerová vidí lepší přípravu v úzké spolupráci fakult s lékárenským terénem ohledně náplně praxe. Co se týče udržení absolventů v lékárenství, tam vidí prostor pro lékárníky.

Podle doc. Opatřilové by lékárníci měli hlavně držet pospolu a ne válčit veřejně v médiích. Poděkovala řetězcům za kampaně propagující lékárnickou profesi. Podle ní by to sice měla dělat komora, ale když si to vzaly řetězce za své, tak s nimi vždy spolupráce za stávající legislativy bude.

Doc. Opatřilová velmi pochválila tuto diskuzi a vyslovila přání, aby proběhla následná.

„A proč by měli jít studovat farmacii? No protože to je nejkrásnější obor jaký existuje. A ve farmacii jsou strašně milí lidé a všichni jsou pro to zapálení,“ dodala závěrem.

Také prof. Šimůnek pochválil a poděkoval za velmi zajímavou a podnětnou diskuzi, v rámci níž se dozvěděl spoustu věcí. Na propagaci oboru musí, podle něj, pracovat všichni společně:

„Věřím, že jestli jsou některé věci, na kterých se různé subjekty ve farmacii neshodnou, tak tohle by mohla být jedna z mála věcí, na které by snad shoda být měla a věřím, že bude.“

Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D. přidal instagramový vzkaz:

„Sociální sítě od nás žádají velké obrázky a malé bloky textu. Což se může jevit banálně, avšak do toho malého bloku textu se musí vměstnat a být z toho cítit ta odbornost a vědomosti, zkušenosti a zručnosti, které za tím jsou. Takže nám přeji, abychom v té komunikaci měli pádné argumenty, které by se do té malé bubliny vešly a zároveň prozradily, že za tím je velké zázemí.“

„I já si myslím, že tato setkání jako je APAvision mají smysl, mají co říci a podat posluchačům a budu ráda, pokud i v budoucnosti bude příležitost za komoru přispět nějakými našimi slovenskými zkušenostmi,“ uvedla PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D.

„Pro mě je nejhezčím zjištěním, že byť každý zastupujeme de facto jinou část toho odborného spektra, tak nám jde všem o společnou věc. A to, aby se to lékárenství dále rozvíjelo. Já si myslím, že lékárenství má budoucnost a bude zastávat v té primární péči stále větší roli. O tom jsem naprosto přesvědčen. A je pro mě hrozně hezké slyšet, že minimálně na té úrovni lékárenský terén a akademická půda chceme a budeme spolupracovat,“ říká PharmDr. David Mendl.

„Jsem moc rád, že jsem tu byl, protože to byla úžasná a pozitivní diskuze. Navazuji na prof. Šimůnka, že ta práce je na nás všech, ta ochranná křídla by měla roztahovat stavovská komora. A my můžeme za poskytovatele pracovních míst nabízet nejkrásnější pracovní prostředí a nejlepší podmínky, ale nemůžeme být tvůrci lékárenství. To je na nás všech. Máme tu studenty na středních školách a musíme jim ukázat perspektivu a že je chceme,“ uvedl PharmDr. Filip Smetana.

„Já jsem ráda, že jsem dostala příležitost novým zástupcům lékárenského sektoru vysvětlit něco dalšího k oboru farmaceutický asistent. Myslím, že jsme si řekli vzájemně spoustu nových informací a že to třeba bude mít pozitivní vliv na vývoj lékárenství,“ myslí si Bc. Alena Šindelářová.

„Děkuju za prostor, který jsem tady dostal jako zástupce té čerstvé generace. Diskuze byla bohatá a plodná, dozvěděl jsem se tady nové informace, o kterých jsem neměl potuchy. A myslím, že je dobře, že se takto širší lékárenská veřejnost dozvídá o tom, co se v oboru děje. A jak můžeme studenty na ty školy dostat? Tím, že budeme chodit na ty střední školy. Ti budoucí studenti by měli vědět, jak ten obor je krásný. Ta práce je hrozně hezká, široká, široké spektrum činností a také lidí, kteří se v ní mohou najít,“ pochvaloval si Mgr. Lukáš Höchtberger.

PharmDr. Dočkal na závěr s potěšením konstatoval, že projekt APAvision si rychle našel řady posluchačů a ukázal se jako skutečně propoující. Ostatně na každé session hosty propojí a domlouvají si přímo na ní nové projekty, novou spolupráci.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE


apaANKETA

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.