Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Za většinou výpadků v dnešní době vidím výrobní či logistické problémy

Třetí část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APATYKÁŘ® PODPORUJE

#MedSafetyWeek – Týden povědomí o nežádoucích účincích léčiv

Vloženo: 26.11.2019, 06:20 | Čteno: 11083×
FOTO: Uppsala Monitoring Centre

Od 25.-29. listopadu 2019 probíhá již 4. ročník kampaně #MedSafetyWeek zaměřené na zvyšování povědomí o nežádoucích (vedlejších) účincích léčivých přípravků a o možnostech jejich hlášení. Tento rok je ústředním tématem kampaně polypragmasie, tedy užívání více léčiv najednou. Kampaně se účastní 57 lékových agentur z celého světa.

Polypragmasie

Polypragmasie je užívání čtyř nebo více léčiv současně, přičemž může jít o léčiva vázaná na lékařský předpis i volně prodejná. Polypragmasie je v některých případech nezbytná (např. sekundární prevence infarktu myokardu), má však svá rizika. Zvyšuje riziko nežádoucích účinků, včetně možných lékových interakcí, interakcí léčivých přípravků s potravinami či bylinnými přípravky.

Podávání více léčiv současně se může týkat širokého okruhu pacientů, např. těch s chronickými onemocněními. Několik léčiv nejčastěji užívají starší pacienti (65 let a více).

Podle údajů WHO až 40 % lidí v této populaci rutinně užívá čtyři a více léčivých přípravků, přičemž až třetina pacientů ve věku nad 75 let užívá šest a více přípravků denně. Lékové agentury se proto letos zaměřují i ​​na starší populaci, jejich rodinné příslušníky, pečovatele, lékaře a lékárníky.

Užívání léčiv u starších lidí má i jiná rizika – s přibývajícím věkem se lidské tělo mění a organismus může na léčiva reagovat odlišně. U starších pacientů se mohou projevit změny v metabolismu některých léčiv, to znamená, že jejich hladiny v organismu mohou být zvýšené nebo naopak snížené. Tyto skutečnosti se musejí brát v úvahu při preskripci správného dávkování léčiv.

Dalším rizikovým faktorem nejen u starších lidí, ale obecně u pacientů, kteří užívají několik léčivých přípravků, je adherence, tedy dodržování léčby. Čím více léčivých přípravků pacient užívá, tím je vyšší riziko, že je nebude užívat správně.

Při Polypragmasii hrají velkou roli zdravotničtí pracovníci, zejména lékaři a lékárníci. Lékaři mají při preskripci vždy zohlednit jiné léčivé přípravky, které již pacient užívá a dávat pozor na lékové interakce. Všichni zdravotničtí pracovníci jsou povinni hlásit podezření na nežádoucí účinky léčiv.

Klíčová úloha lékárníků

Přispět k bezpečnosti pacienta mohou do velké míry i lékárníci při výdeji léčivých přípravků. Ti mají pacienta poučit o správném dávkování a rovněž s ním konzultovat možné interakce užívaných přípravků a nevhodných potravin při dané léčbě.

Lékárníci představují pro pacienta nejdostupnější zdravotnické pracovníky, se kterými mohou konzultovat seznam svých léčivých přípravků a kteří jim mohou poradit se správným managementem léčby. I k tomu přispěje spuštění sdíleného lékového záznamu v příštím roce.

Vyhodnocování NÚ

Také lékárníci jsou povinni hlásit nežádoucí účinky. Všechna obdržená hlášení představují velmi cenné informace, které přispívají ke zvyšování bezpečnosti pacientů během užívání léčiv. Hlášení se vyhodnocují a v případě nových zjištění se přijmou nezbytná opatření.

Může tak dojít například ke změně v preskripci (to se děje na úrovni EMA v posledních letech poměrně často), v dávkování léčiv, přidání nových nežádoucích účinků nebo interakcí. Zejména hlášení pacientů, kteří užívají několik léčivých přípravků současně, mohou přispět zejména k získávání nových údajů o interakcích.

Cílem kampaně není odradit pacienty od užívání předepsaných léčivých přípravků, protože mnohé nemoci si léčbu více přípravky vyžadují. Záměrem je upozornit pacienty i zdravotnické pracovníky na správné užívání léčivých přípravků, na lékové interakce a na důležitost hlášení nežádoucích účinků.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.