Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.: Nechceme chápat internet jako konkurenční nástroj printovému médiu

První část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 6 – Zajistí nová legislativa více inovativních léčiv pro léčbu pacientů? (6)

Vloženo: 14.03.2020, 07:11 | Čteno: 12091×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal šesté setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 6 je k dispozici na webu projektu.

V pořadí šesté setkání proběhlo 26. února 2020 na téma Zajistí nová legislativa více inovativních léčiv pro léčbu pacientů? již tradičně v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (předseda České lékařské společnosti JEP), Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. (Svaz zdravotních pojišťoven ČR), Ing. David Šmehlík, MHA (náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny), Bc. Anna Arellanesová (předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění) a Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA doplnil, že nákladová efektivita by neměla být výraznou součástí nového procesu, nicméně posouzení HTA, byť uvolněnější v něm bude. Při nastavování nového systému se tvůrci dívali do Velké Británie, Kanady, Austrálie. Podle něj systém funguje, ale jde o preciznost jeho nastavení.

Upozornil rovněž na to, že každý proces posouzení bude završen smlouvou se zdravotní pojišťovnou a vždy následně po nějaké době proběhne zhodnocení, jak léčivý přípravek funguje.

Další věcí pak bude, jak se přistoupí k finančním smlouvám, které budou mezi držitelem rozhodnutí o registraci a pojišťovnou. Jak se např. bude řešit situace, kdy pacient neodpovídá na léčbu, neplní se předpoklady, které vycházely z klinických hodnocení apod.

„K jakékoli nové věci vždy přistupujeme všichni velmi opatrně, ale tato nová finanční schémata budou součástí finálního rozhodnutí. Komise by měla také říct, zda ta smlouva, se kterou přichází držitel, je akceptovatelná, nebo zda se má upravit. Ale je to součást toho rozhodnutí. To sice legislativa přesně nepopisuje, ale podle mě to ani není cílem. Legislativa má být jen rámec pro ten proces.“

Podle Mgr. Dvořáčka bude legislativa finalizována na začátku roku 2021 a první naszaení pacienti by se mohli očekávat nejdříve na konci roku 2021. A to je doba, po kterou budou procesy zpřesňovány.

PharmDr. Martin Dočkal upozornil, že nový systém přinese i změny do tendrů pojišťoven, což může mít dopad i na lékárny, v tomto případě jde o nemocniční segment.

Ing. David Šmehlík, MHA se domnívá, že zůstane zachován systém DTP a DTH modelů. Ohledně odměny lékáren za nakládání s centrovými přípravky se v tuto chvíli vede debata. Diskutuje se, i v rámci Dohodovacího řízení, zda to bude marží nebo nějakým výkonem.

„Je otázkou, k čemu při Dohodovacím řízení dojdeme. Pokud mám správnou informaci, tak lékárníci skutečně usilují o zapsání některých výkonů do seznamu výkonů. Na druhou stranu seznam výkonů se nějakým způsobem vyvíjí, není to živelné přidávání výkonů, podle potřeby. Takže je obtížné předpovědět, jaký bude výsledek,“ myslí si Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.

Dr. Dočkal otevřel i otázku změny spoluúčasti v souvislosti s úhradou inovativních léčiv. Tuto úvahu připustila i Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. Podle ní se buď systém nějak posílí, přibude třeba připojištění, anebo se bude muset zvýšit spoluúčast.

Připomněla v této souvislosti i rezervy zdravotních pojišťoven, které jsou někdy mylně považovány za zisk, který by se měl dále rozdělit. Jsou to však rezervy na časy, kdy se ekonomice nebude dařit.

Podle ní financování jen ze zdravotní daně nebude do budoucna stačit a budeme muset vymyslet jiný způsob. S tím souhlasí i Mgr. Jakub Dvořáček, MHA:

„My jsme se v tomto dostali do stavu, kdy zdravotní systém hradí něco, co vůbec nespadá do jeho nákladů. Máme nějaké stropy na doplatky na léčiva apod., ale to přece nemá být zdravotní výdaj, to má být výdaj sociální. Pokud medicína šetří náklady sociálnímu systému, měl by jí to i nějak vracet. Stát by měl v tom přelévání financování zohlednit, co kdo komu šetří.“

S navýšením spoluúčasti souhlasí i Bc. Anna Arellanesová a domnívá se, že veřejnost by se měla v tomto smyslu vzdělávat.

„My chápeme, že je nutné veřejnost vzdělávat. Týká se to velmi nízké zdravotní gramotnosti naší populace. A toto je skutečně problematika, kterou musíme jako pacientské organizace řešit. My se na našich platformách snažíme, ale možná by bylo více záhodno snažit se i z pozice ministerstva,“ domnívá se Bc. Arellanesová.

Zapojí se tedy pacienti i díky nové legislativě více do systému a bude jejich hlas více slyšet, zeptal se na závěr Dr. Dočkal:

„Já si myslím, že oni už tam tak trošku jsou. Oni velmi slušně a pokorně nabízejí svoje názory, svoje zkušenosti. A já jsem velice ráda, že protistrany je vnímají a respektují. Takže pojďme to dál prohlubovat, pojďme dál pracovat na profesionalizaci pacientských organizací, aby ten systém tady fungoval efektivně a udržitelně.“

Kompletní podcast z celé APAvision 6 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.