Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Udělali jsme hluboký audit činností komory a to, co dříve šlo do neefektivních lidí a prostor vracíme členům

Druhá část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (1)

Vloženo: 18.05.2020, 05:22 | Čteno: 15283×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předcházející velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

Zakladatel projektu a lékárník PharmDr. Martin Dočkal na úvod oslovil děkanku brněnské fakulty Doc. PharmDr. Ing. Radku Opatřilovou, Ph.D., MBA s otázkou, jak fakulta mění a přizpůsobuje studium farmacie praxi i s ohledem na zpětnou vazbu od studentů.

Doc. Opatřilová uvedla, že z důvodu právě zpětné vazby pořádají pravidelná setkání se studenty „Zeptej se mě na…“, při nichž diskutují o tom, co se týká studia, praxe i budoucnosti v lékárenství. Z jednotlivých diskuzí je poté pořízen zápis, aby se všichni mohli seznámit s tím, jaké otázky na nich byly probírány.

Na brněnské fakultě existuje tzv. studijní agendy, kam studenti zapisují zpětnou vazbu ke studiu. Nicméně, jak dodává paní děkanka, otázky jsou nastaveny centrálně univerzitou, a tak neodpovídají vždy přesně tomu, co by si vedení představovalo. I přesto studenty vyzývá, aby tam tu zpětnou vazbu zapisovali.

Další komunikace pak probíhá na linii vedení fakulty a Unie studentů farmacie. Se všemi studenty se, podle paní děkanky, vede rozhovor a vedení se snaží na jejich podněty i kritiku reagovat.

Její slova potvrzuje Kateřina Valentová (4. ročník), presidentka Unie studentů farmacie:

„Já musím souhlasit s paní děkankou. Naše návrhy se berou hodně v potaz, fakulta se snaží přispět k našim požadavkům. Dokonce i v případě, kdy si studenti vyloženě stěžují na průběh nějakého předmětu, např. že je jen dvousemestrální a studenti by jej chtěli třísemestrální, i když je to běh na dlouhou trať.“

Kateřina Valentová pochválila vedení fakulty za zavedení nových seminářů, po kterých studenti volali. Např. chtěli mít možnost setkat se s konkrétními krabičkami léčivých přípravků, aby si udělali reálnou představu, protože se s přípravky nesetkávají.

S tím souhlasí i Eliška Žubretovská (4. ročník), která si rovněž komunikaci s vedením fakulty velmi chválí:

„Neznám fakultu, neznám univerzitu, kde se sejde celá akademická obec, jsou pozváni jak studenti, tak samozřejmě i učitelé, a sejdou se v posluchárně, vedení se tam vystaví a my se jich ptáme na cokoli. Neznám jinou fakultu, kde by byl takto otevřený vztah. My tady tomu říkáme rodinná fakulta. Proto tady panuje skvělá atmosféra a za to jsme vděční.“

Do diskuze se zapojila proděkanka pro vzdělávání PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., protože právě toto téma spadá do její kompetence:

„Z pozice proděkana ještě více vnímám, že je nutné o případných problémech začít diskutovat včas. Je to rozhodně lepší, než si to neříct a pak kolem sebe měsíce či roky chodit a dělat, že problém neexistuje. Ale jak tady bylo řečeno, některé změny, např. jakákoli změna studijního plánu, jsou běh na dlouhou trať.“

Potvrzuje, že za dobu téměř třiceti let novodobé existence fakulty se již určité změny provedly, což vedlo právě i k úpravě délky některých předmětů.

Nicméně jakékoli vyhodnocení obměny musí proběhnout optimálně až po aspoň jednom pětiletém cyklu pěti let, takže výsledky nelze hodnotit a interpretovat hned.

Dr. Dočkal se následně obrátil na studenty, kolik z nich se chystá po ukončení školy do lékárny. S potěšením zjistil, že téměř všichni uvedli, že chtějí pracovat v lékárně.

Jeho další otázka tedy směřovala do auditoria, co je k tomu vede a proč nechtějí pracovat v jiné oblasti farmacie.

Vojtěcha Hejtmánka (4. ročník) láká na práci v lékárně především kontakt s pacientem:

„V lékárně je nejen ta uzavřená část v laboratoři, ale v lékárně musíme současně i komunikovat s tím pacientem. A v té komunikace nejde jen o tu odbornou, zdravotní část, ale i o ten psychologický efekt na toho pacienta. A to se mi hrozně líbí.“

Také Andreu Brožovičovou (5. ročník) láká práce s lidmi a chce jim pomáhat a radit s jejich zdravotními problémy. Pro farmacii se rozhodla už na základní škole a povinná praxe v lékárně její rozhodnutí pracovat v lékárně jen utvrdila.

Láká již však i připravovat vzdělávání pro lékárníky, např. v rámci některých řetězců apod.

Snaha pomoci lidem a být užitečný svými odbornými znalostmi se táhla jako červená nit celou APAvision 7.

„Já bych chtěla jít pracovat do lékárny především proto, že chci lidem ukázat, že nejsme jen nějací prodavači, ale umíme jim představit i nějaké novinky. Že jim umíme pomoct a ne dát jim jen nějakou krabičku,“ říká Monika Arendasová (4. ročník).

Mj. si velmi pochvalovala svou vedoucí praxe v lékárně, která jí ukázala, že je možné lidem radit a ti se pak do lékárny pro radu vracejí a děkují. Tj. člověk cítí určité zadostiučinění.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

Chytří hledají tam, kde hledají všichni. A co Vy?

LÉKÁRNICKÁ INZERCE

Práci v lékárně hledáme přes LÉKÁRNICKOU INZERCI, protože ji chceme najít!

  • Je největší a chodí tam nejvíc lidí
  • Zaměstnavatelé si nás najdou sami
  • Je pro zaměstnance zdarma
  • Funguje rychle a spolehlivě

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.