Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (5)

Vloženo: 22.05.2020, 05:19 | Čteno: 17503×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

Velmi demotivující zkušenost následně prezentovala Jana Kůřilová (3. ročník), která si svou první 14denní praxi vysloveně odtrpěla bez možnosti se zapojit do jakékoli činnosti.

Na to reagoval PharmDr. Martin Dočkal opět výzvou jak ke studentům, tak k vedení fakulty sdílet tyto negativní reference, aby se studenti mohli těchto problematických lékáren vyvarovat.

Upozornil v této souvislosti, že situace na trhu práce v lékárenství jednoznačně upřednostní lékárny, které se studentům věnují.

Na výzvu reagovala děkanka Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, která opět připomněla studentům možnost online reportovat garantovi praxe své zkušenosti:

„Je to na vás. Když mlčíte, nic neříkáte, říkáte to někde jinde, tak my se to nedozvíme.“

Panelisté zavzpomínali na svá praktikantská léta a shodli se, že nyní mají studenti dramaticky lepší možnosti a péči, než měli oni. Dříve bylo tzv. „hození do vody“ naprosto běžné a všichni se shodli, že to pro ně bylo možná přínosnější, než přílišná péče.

Milan Röhrich (5. ročník) naopak sebekriticky přiznal, že po nástupu do praxe v 5. ročníku, kdy se postavil za táru, reálně zjistil své nedostatky.

Každopádně potvrdil, že s paní děkankou na toto téma studenti jednají a průběh praxí se upravuje. Co by chtěl více upravit, to je průběh i praxí v nižších ročnících, kde nepovažuje práci se skladem za přínosnou.

Diskuze na toto téma byla poměrně emotivní a je znát, že studenti mají sebevědomí a „jen“ práci ve skladu považují, byť s minimálními znalostmi, za ponižující.

To odmítla paní děkanka Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA. Podle ní se právě tímto způsobem mohou studenti seznámit reálně s tím, jak vypadají jednotlivá balení léčivých přípravků, mohou si udělat přehled generik, která patří k originálnímu přípravku apod.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA naopak vyzvala studenty, aby jí řekli, co si od té praxe představovali, protože si nedovede představit, co by mohli více studenti ve druhém ročníku v lékárně dělat.

Jana Kůřilová na to reagovala tím, že kdyby se sama neozvala, že má v deníku praxe nějaké úkoly, lékárník by se jí na to nezeptal a nijak s ní nespolupracoval.

Ukázalo se, že studentka narazila na lékárnu, která nebyla spolupracující. Všichni panelisté se totiž shodli, že ihned při nástupu se studentů ptají co mají na praxi vidět a co by chtěli vidět.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA v této souvislosti připomněla, že ona vyžaduje od studentů dochvilnost a celých 8 hodin účasti denně.

„Já důsledně trvám na tom, aby studenti přišli každý den a můžeme se domluvit, že když je nějaký problém, tak si to docvičí. Protože za mě má ta praxe taky připravit na standardní pracovní život. Takže je to taky o tom pravidelném docházení do práce.“

Jana Kůřilová oponovala, že chtěla, nicméně neviděla v tom smysl. Do diskuze se následně vložila i paní děkanka a velmi dobře kontrovala otevřené kritice.

Z diskuze vyplynulo, že současní studenti jsou velmi otevření a nebojí se sdílet kritiku. Což je ku prospěchu věci, protože to pomůže komunikaci mezi nimi a vedením fakulty směrem ke zlepšení náplně praxí.

Andrea Brožovičová (5. ročník) přidala svou zkušenost s hledáním praxe v nemocniční lékárně. Bylo poměrně zajímavé slyšet, že si nemocnice za praxi řekla o 500 Kč na den, po měsící „slevila“ na 50 Kč na den, přičemž jiné nemocnice nechtěly žádný poplatek.

Panelisté se tomu podivili, protože placená prace je pouze ta předatestační.

Andrea nicméně potvrdila, že zaslala plnou informaci a až následně, když vedoucímu lékárníkovi odepsala (i po osobním setkání), že si našla praxi jinde zdarma, nemocnice poplatek zrušila.

Téma náplní praxí skutečně zaujalo. Kristýna Šudomová (4. ročník) si myslí, že praxe v nižším ročníku nemůže být o výdeji a odbornější práci, protože znalosti studentů nejsou zdaleka dostatečné.

Nicméně ve vyšších ročnících už se s větším zapojením setkala:

„Já jsem byla po třetím ročníku v řetězcové lékárně, jelikož nemocniční měly plno. Ale nakonec toho nelituju, protože se mi hodně věnovali. A celkem ve mě měli i důvěru, protože mě nechávali hodně věcí dělat samotnou. Chtěli mě dokonce nechat, abych sama i vydávala, samozřejmě pod dohledem nějakého kolegy.“

Eliška Nováková (3. ročník) si myslí, že je to o lidech. Po prvním ročníku absolvovala praxi v malé lékárně na sídlišti, kde ji vedoucí lékárnice seznámila kompletně s celým provozem.

Podle ní, když má člověk štěstí, tak i hned po první ročníku si může hlouběji vyzkoušet, co se dá v lékárně dělat.

Další kolegyně, tentokrát ze Slovenska, si stěžovala na nedostatečný počet výukových lékáren. A tak se stane, že student chce jit do lékárny, kam chodí hodně lidí a je šance se něco naučit, přitom ale tato lékárna praxe neposkytuje.

Dr. Dočkal nicméně k této věci uvedl, že problém není v počtu lékáren, ale v personálním zajištění. Aby se totiž lékárník mohl studentovi efektivně věnovat, vyžaduje to jeho celý úvazek.

V lékárně tedy musí být dostatečný počet lékárníků, aby případně zastali dočasně jeho práci. Což v tuto chvíli není v českých lékárnách příliš reálné, s výjimkou nemocničních.

Eliška Žubretovská (4. ročník) diskuzi konstruktivně posunula dále s tím, že i přes kritiku se systém výrazně zlepšil:

„My si tady sice maličko stěžujeme, ale chtěla bych moc pochválit celý systém praxí, protože se to hodně posunulo. Začala vznikat praktikantská centra, začaly pronikat ty informace k nám. Máme tady spolupráci s řetězci, které nás vyučují a maličko připravují do té praxe. Je tam posun a my to vnímáme.“

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA byla za tuto připomínku ráda, protože, jak dodala, je to především ocenění práce farmaceutů v lékárnách, kteří se studentům věnují.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.