Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky
apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (7)

Vloženo: 24.05.2020, 07:18 | Čteno: 18210×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

Na Kateřinu Kleinerovou (5. ročník) navázal PharmDr. Martin Dočkal dalším dotazem, co vlastně studenty vedlo k tomu, že se rozhodli studovat farmacii a zda je současný vývoj ještě od studia neodradil.

Kateřina Kleinerová uvedla, že se rozhodla z několika škol právě pro brněnskou farmacii a i přes nátlak rodiny preferující studium medicíny na ní vydržela a nelituje:

„Já jsem se zařekla, že z té farmacie neodejdu, protože právě to rodinné prostředí tady v Brně, Unie studentů farmacie a všechno kolem mě natolik chytlo, že už jsem po prváku nechtěla odejít.“

Tereza Čtvrtlíková (4. ročník) vidí ve farmacii smysl v tom, že se pomáhá pacientům:

„Já jsem si v rámci diplomové práce vyzkoušela i výzkum, ale to, jak jsem zjistila, není úplně pro mě. A po praxích v lékárně se to změnilo tak, že se mi začala práce přímo v lékárně líbit o to víc. Takže mě to lékárenství zajímá, ať už nemocniční nebo veřejné.“

Pro Kateřinu Valentovou (4. ročník) byla motivací její učitelka chemie, která ji nadchla pro chemii. Současně chtěla pomáhat lidem a tak se dostala oklikou na farmacii.

Jana Kůřilová (3. ročník) chtěla studovat nějaký obor, kde bude biologie a chemie, ale zároveň kde bude komunikovat s lidmi a nebude jednostranně zaměřený. Což splňuje, podle ní, právě farmacie.

„Taky bych chtěla trošku vyvracet ten mýtus, že farmaceut rovná se prodavač. Což všichni víme, že si to lidi myslí. A taky se mi hrozně líbilo, že když se za nějakou dobu rozhodnu, že nechci pracovat v lékárně, tak mám otevřená dvířka do dalších oborů,“ dodává Jana Kůřilová.

S tím hluboce nesouhlasila PharmDr. Ivana Lánová, která se domnívá, že to tak není a lékárníci si to dělají sami tím, jak se chovají:

„Mně se to třeba v praxi vůbec nestalo. Snažím se chovat ne jako prodavač a nejsem tak vnímána lidmi. Protože když se budete chovat jako prodavač, podáte krabičku a řeknete cenu, tak to jste opravdu prodavač. Takže to si opravdu dělají sami lékárníci.“

S tím souhlasí další diskutující studentka, Markéta Mrůzková (4. ročník), která uvedla, že se do budoucna určitě bude snažit tento pohled veřejnosti změnit a prezentovat farmaceuta jako odborníka. I pro ni byli hlavní motivací vyučující, kteří ji podporovali:

„Když jsem si dělala na internetu testy, který obor ke studiu by pro mě byl nejvhodnější a koukala jsem se na nějaké žebříčky, v jakém oboru nemají absolventi problém najít práci, tak tohle byl jeden z těch nejlepších. Takže v této chvíli, od nějakých 16 let, už jsem měla jasno.“

Právě faktor zaměstnanosti je jeden ze zásadních a upozornil na něj i Dr. Dočkal. Je totiž často přehlížen a stále si řada studentů středních škol vůbec neuvědomuje, že s oborem farmacie mají uplatnění téměř 100%.

S jeho názorem souhlasila PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, která navíc poukázala na ještě větší problém u farmaceutických asistentů. V Brně letos končí pouhých 10 a vzhledem k jejich uplatnění a obrovské aktuální poptávce především v nemocničních lékárnách to považuje za katastrofu:

„My se o farmaceutické asistenty pereme, protože třeba u nás v lékárně máme řadu provozů postavených vysloveně na farmaceutických asistentech – přípravu cytostatik, radiofarmak. A pereme se o ně s jinými lékárnami, kdo je získá.“

Dr. Dočkal připomněl, že portál APATYKÁŘ® právě z tohoto důvodu ihned od počátku spolupracuje s Českou komorou farmaceutických asistentů, protože jednoznačně považuje farmaceutické asistenty za partnery lékárníků a důležitou součást praktické farmacie.

Také Milan Röhrich (5. ročník) potvrdil, že jedním z parametrů, proč zvažoval farmacii, bylo uplatnění a platové rozmezí.

„Pro mě ale byla zároveň důležitá prestiž, jakou jako lékárník mám. Vůbec jsem v té době neslyšel pojem, že by to byl prodavač a měl jsem respekt k tomu člověku. Čili já, když jsem šel na farmacii, tak jsem měl určitě představu prestiže toho povolání. A to byl také jeden z důvodů, proč jsem si je vybral.“

Dr. Dočkal se při této příležitosti zeptal studentů, kdo si myslí, že lékárník je prestižní profese. Přihlásili se okamžitě všichni.

Připomněl, že řadu věcí si lékárníci dělají sami, např. komunikace vůči státní správě považuje za extrémně emotivní, zbytečně vypjatou a nehodnou profese lékárníka.

PharmDr. Ivana Lánová uvedla svou zajímavou zkušenost z veletrhu Gaudeamus, kde si provedla dotazníkové šetření.

Z něj vyplynulo, že 80 % studentů si vybírá budoucí obor podle možnosti uplatnění. Bohužel, 28 % studentů vůbec netušilo, že existuje studium farmacie, ať již na Faf nebo VOŠ.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA připojila svou zkušenost s propagací profese mezi laickou veřejností, kdy pomohla pacientům při nedostupném přípravku:

„Občas stačí i jen využít lidský faktor a skutečný zájem pomoct. Lidé si toho všímají.“

Další studentka vnímá pozitiva farmacie mj. také v tom, že je to obor vhodný pro ženy i z hlediska mateřství a navíc oproti medicíně je po ukončení pětiletého studia okamžitě plnohodnotným lékárníkem, což u lékařů není.

Kateřina Kleinerová (5. ročník):

„Byla jsem na praxi pozitivně překvapena, nebo co jsem si během studia vůbec neuvědomovala, jakou obrovskou sílu mají lékárníkova slova. A když si pacient vypěstuje k magistrovi nebo farmaceutickému asistentovi důvěru a oni drží to dekorum, jak neskutečně povznášející může být pocit, když těmi svými radami, i když je to úplně něco pro nás banálního, jak moc to může tomu člověku pomoct.“

Dr. Dočkal otevřel i téma individuální přípravy, která může být vhodná např. pro lékárníky, kteří netíhnou úplně k výdeji v lékárně. Obrátil se proto na PharmDr. Irenu Fuksovou, jaký je zájem ze strany studentů právě o práci v těchto laboratořích:

„Máme dvě velkolaboratoře v Brně a Praze a připravujeme třetí v Ostravě. A skutečně, zájem i o praxi studentů v těchto e-laboratoří je velký.“

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

Chytří hledají tam, kde hledají všichni. A co Vy?

LÉKÁRNICKÁ INZERCE

Práci v lékárně hledáme přes LÉKÁRNICKOU INZERCI, protože ji chceme najít!

  • Je největší a chodí tam nejvíc lidí
  • Zaměstnavatelé si nás najdou sami
  • Je pro zaměstnance zdarma
  • Funguje rychle a spolehlivě
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» ODBORNÁ PLATFORMA APAVISION
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2021, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.