Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky
apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
APAVISION

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (9)

Vloženo: 26.05.2020, 05:42 | Čteno: 17291×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

PharmDr. Martin Dočkal na závěr znovu otevřel otázku propagace oboru, o níž oba děkani tvrdí, že se děje. Každopádně všichni studenti potvrdili, že nic takového nezažili a obor si více méně našli sami. Jednoduše žádnou propagaci nezaznamenali.

„Vždycky, když se mě někdo zeptá, co studuju, tak říkám – farmacii. A oni – to je hrozně těžká škola, ale co s tím budeš dělat? Většina lidí si vůbec nespojuje prestižní studium farmacie a práci v lékárně. A když jim řeknu – no budu pracovat v lékárně, tak jsou z toho vždycky strašně překvapení a já jsem překvapená, že oni jsou překvapení,“ říká Markéta Dvořáková (4. ročník).

Někteří také navrhovali, že by aktivitu měli převzít sami studenti a obor na středních školách prezentovat. Což se částečně už děje na sociálních sítích.

Milan Röhrich (5. ročník) vidí problém mj. v celkovém přístupu k léčivým přípravkům ze strany veřejnosti:

„Společnost s nimi začíná nakládat čím dál tím víc jako s rohlíky. Ať již co se týče reklamy, rozvážka receptů a podobné věci. Tak z toho mám trošku strach. Možná více než naše práce nás ohrozí to, že se z toho léčivého přípravku stane něco, co si společnost začne myslet, že není potřeba na to dávat pozor.“

Dr. Dočkal se při této příležitosti zeptal na aktuálně velmi žhavé téma zásilkového výdeje. Zajímalo jej, jak se na věc dívají sami studenti.

Na jasný dotaz, komu by vadil zásilkový výdej receptových léčiv, úplně jasná odpověď nepadla. Zdaleka ne všichni studenti odpověděli, že by jim to vadilo.

To souvísí pravděpodobně s odpovědí na druhou otázku, kolik z nich objednává na internetu pravidelně nějaké zboží. Všichni.

Dr. Dočkal se proto snažil zjistit, proč u léčiv to některým vadí. Argumentace se točila především o nežádoucích účincích a interakcích, kdy léčivo v rukou laika by způsobilo problém.

Upozornil rovněž na svou osobní zkušenost, kdy řada lékáren provozuje na sociálních sítích poradny a s pacienty tímto způsobem komunikují. Těžko je pak lidem možné vysvětlit, proč celý proces komunikace probíhá online a samotný přípravek online nezískají.

„Pořád si myslím, že ten osobní kontakt s pacientem je nezaměnitelný s kontaktem přes internet. Ale nedělám si iluze, spousta lidí se o těchto věcech nechce bavit, ale do určité míry je to pořád kontrola, když si člověk pro ten recept do lékárny přijde. Nevidím ani benefit pro např. zdravotně postižené. Podle mě by se to dalo řešit jinak,“ myslí si Milan Röhrich.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA v této souvislosti uvedla, že nikdy na internetu není zřejmé, kdo na druhé straně skutečně je, zejména v případě sociálních sítí.

Na straně druhé uznala, že řada lékáren provozuje cílené chaty s pacienty.

V této souvislosti udělala krásnou vsuvku a propagaci titulu doktor farmacie, když apelovala na studenty, aby si určitě tento titul dodělali. Ne kvůli penězům, ale kvůli zvýšení prestiže:

„Když jsem si dělala rigorózum, tak jsem to k ničemu v práci nepotřebovala. Mě to nikam neposunulo, ani o platovou třídu. Ale musím říct, že lékařům, a je to tak, se daleko líp říká paní doktorko, než paní magistro.“

A PharmDr. Ivana Lánová ji doplňuje o svou zkušenost:

„Já jsem si ho dělala z toho důvodu, že já jsem neměla titul žádný. Já když jsem končila farmacii, tak jsem byla absolvent farmaceutické fakulty. A to jsem opravdu jako nechtěla. Takže z tohoto důvodu jsem si ho dodělala.“

S tím souhlasila i PharmDr. Kateřina Majznerová, která položila otázku do pléna, proč tento titul není standardním titulem pro farmaceuty, čehož se chytli také studenti.

„To jsme řešili na ministerstvu a tam mi řekli, že farmaceuti by byli moc drazí. Ten další rok navíc by za vás museli platit sociální a zdravotní pojištění a samozřejmě univerzitě a fakultě by na to museli dát peníze. Pro nás by to bylo naopak úplně nejlepší,“ vysvětlila paní děkanka Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA.

„Získání titulu doktor farmacie je také odrazem vaší snahy a zájmu o obor,“ doplnila ji proděkanka PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Co se týče posílení prestiže, zajímavý pohled přidala Andrea Brožovičová (5. ročník):

„Nejdůležitější je určitě náš osobní přístup k pacientovi. Ale taky si myslím, že zvyšuje prestiž to, jak říkal Dr. Dočkal, jak se prezentujeme směrem k ministrovi zdravotnictví, ale také na různých chatech. Taky si myslím, že zvyšuje prestiž to, když nebudou takové boje mezi řetězcovými a neřetězcovými lékárnami. Prostě když budeme působit jako celek, jako odborníci. I to samo zvýší tu prestiž toho povolání.“

S tím souhlasili všichni panelisté a jednotu dokazovaly kolegyně právě vznikem brněnského Okresního sdružení lékárníků, které je namícháno ze zástupců nezávislých, řetězcových i nemocničních lékáren.

„Předtím, než jsme se poznali blíž, tak bychom možná ani nenacházeli společné průsečíky, protože by se nám nechtělo,“ myslí si PharmDr. Šárka Kozáková, MBA.

Podobnou zkušenost potvrzuje i PharmDr. Irena Fuksová, předsedkyně ostravského Okresního sdružení lékárníků. Také v Ostravě je zajímavý mix kolegů z různých lékáren.

Její slova doplnila PharmDr. Ivana Lánová s tím, že i v představenstvu České lékárnické komory jsou zástupci z různých typů lékáren, což ona považuje za dobré a nepovažují se za konkurenty.

„A to je jenom dobře, že se farmaceuti dají dohromady a začnou zvyšovat prestiž toho svého povolání a nechci říct bojovat sami za sebe, ale za nás všechny,“ uzavřela Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» ODBORNÁ PLATFORMA APAVISION
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2021, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.